SAF-T standardformat

SAF-T er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap

Det er obligatorisk for næringsdrivende å rapportere på SAF-T-format for regnskapsperioden som startet 1. januar 2020. Selskaper som benytter kassasystemer må allerede fra 2019 benytte systemer som er godkjent i henhold til SAF-T Cash Register.

Vi bistår deg med innføringen av SAF-T.

Kontakt oss

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi tilbyr workshop og annen løpende rådgivning:
 • Hva SAF-T innebærer.
 • Valg av implementeringsløsning.
 • Hvordan SAF-T-kravene bør implementeres i din bedrift.
 • Bistand med mapping.
 • Søknad om dispensasjon fra SAF-T-kravene.
 • Søknad om utsettelse av SAF-T-kravene.

PwC SAF-T-konverter
 • Vi har utviklet en konverteringsløsning tilpasset norsk SAF‑T.

 • Regnskapsdata ekstraheres i en Excel-mal.

  • Fleksibel og mulighet for automatisering.

 • PwC leverer en SAF-T-fil.   

 • SAF-T filen leveres via Altinn.

Vi tilbyr en rekke analyse- og valideringstjenester

Teknisk validering: Vi tilbyr tester av SAF-T-rapporter fra ulike konverteringsløsninger for å sikre at filen oppfyller de tekniske kravene i Altinn.

Analyse av regnskapet: Vi tilbyr en regnskapsmessig analyse av SAF-T-rapporten som blant annet omfatter:

 • Internkonsistens i rapporteringen.
 • Arbeidskapital.
 • Likviditet.
 • Analyse av mva.-rapporteringen.
  • Vi gjennomfører en analyse av vanlige feil som avdekkes i forbindelse med bokettersyn på mva.
  • Alle analysene presenteres i et «dashboard».
Bruk SAF-T som en brekkstang for å sikre kvaliteten i mva.-rapporteringen

Vi kan bistå med å utføre kontroller av ditt datamateriale for enkelt å avdekke:

 • avvik mellom momsrapportering og regnskapet

 • dobbelt bokføring av fakturaer

 • riktig mva.-håndtering av kjøp av tjenester fra utlandet

 • bruk av riktige avgiftssatser

 • feil i fradragsføring som noen eksempler


Kontakt oss

Marit Barth

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 496

Kontakt meg

Øystein Tungen

Statsautorisert revisor | CFO Solutions | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 827

Kontakt meg

Lars Erlend Leganger

Direktør | AI-ekspert, Oslo, PwC Norway

997 12 762

Kontakt meg

Cathrine Lund

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 383

Kontakt meg

Kristofer Stokke Brenstad

Skatterådgiver | Senior Associate, Oslo, PwC Norway

958 42 611

Kontakt meg


Vi bistår deg med innføringen av SAF-T.

Se hvordan vi kan hjelpe deg og lær mer om SAF-T nedenfor, eller ta kontakt.

Hva er SAF-T?

SAF-T (“Standard Audit File - Tax Financial”) er et standardformat for rapportering av elektroniske regnskapsdata ved forespørsel fra Skatteetaten. Formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten etter mal fra OECD, og gjelder fra 1. januar 2020. 

Hvem omfattes av SAF-T i Norge? 

Alle bokføringspliktige med omsetning på fem millioner kroner eller mer, og bokføringspliktige som oppbevarer regnskapsdokumentasjon elektronisk, skal kunne gjengi sine bokførte opplysninger på SAF-T-formatet. 

Hvilke data skal rapporteres på SAF-T-filen? 

I forbindelse med digitalisering og automatisering av kontroller vil skattemyndighetene be om at regnskapsopplysninger blir innrapportert elektronisk på SAF-T-formatet. I første omgang kan skattemyndighetene ved en kontroll kunne be om at følgende regnskapsdokumentasjon leveres i .xml-format:

 • hovedbok på transaksjonsnivå

 • saldobalanse på standard format

 • kundereskontro

 • leverandørreskontro

 • mva.-koder på standardformat

 • diverse masterdata om selskapet

Det ventes at ordningen med tiden vil utvides til å omfatte også andre data, og at kontrollen går fra enkeltstående bokettersyn til å bli periodisk, med løpende innleveringer via Altinn.

SAF-T med PwC - hva betyr det for deg? 

 • Livet ditt blir lettere med en one-stop-shop-løsning: en unik og karakteristisk PwC-teknologi.
 • Vær fullstendig kompatibel: garanti for et oppdatert kompatibelt system i henhold til lovendringer.
 • Trygt samarbeid og åpenhet.
 • Fleksibilitet og effektivitet: last opp data uansett regnskapsprogramvare.
 • Dataanalyse på forespørsel for å hjelpe deg med å ta de beste beslutningene.

Kontakt oss