SAF-T standardformat

SAF-T er en elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap

Det er obligatorisk for næringsdrivende å rapportere på SAF-T-format (SAF-T Financial) for regnskapsperioden som startet 1. januar 2020. Selskaper som benytter kassasystemer må fra 2019 benytte systemer som er godkjent i henhold til SAF-T Cash Register.

Vi bistår deg med innføringen av SAF-T Financial.

Kontakt oss

 

Slik kan vi bistå

Vi tilbyr workshop og annen løpende rådgivning knyttet til:
 • Hva SAF-T innebærer.
 • Valg av implementeringsløsning.
 • Hvordan SAF-T-kravene bør implementeres i din bedrift.
 • Bistand med mapping (konto og mva-koder).
 • Søknad om dispensasjon fra SAF-T-kravene.

PwC SAF-T-konverter
 • Vi har utviklet en konverteringsløsning tilpasset SAF‑T Financial i Norge.

 • Regnskapsdata ekstraheres i Excel-maler.

  • Fleksibel og mulighet for automatisering.

 • PwC leverer en SAF-T-fil l til dere basert på input i excel-malene.  

 • SAF-T filen leveres via Altinn.

Vi tilbyr en rekke analyse- og valideringstjenester

Teknisk validering: Teknisk validering «SAF-T Review»: Vi tilbyr tester av SAF-T-rapporter for å sikre at filen oppfyller de tekniske kravene i Altinn. Den tekniske valideringen består av over 30 kontroller og presenteres i en overordnet pdf-rapport med forklaringer, samt en detaljert excel-rapport over avdekkede avvik.

Analyse av regnskapet: «SAF-T Insight»: Vi tilbyr en regnskapsmessig analyse av SAF-T-rapporten som presenteres i et Power BI dashboard med følgende elementer:

 • Internkonsistens i rapporteringen.
 • Resultatoppstilling og balanseoppstilling basert på kontomapping.
 • Analyse av mva.-rapporteringen.
  • Vi setter opp din mva-oppgave basert på SAF-T rapporten til avstemning mot egne rapporter.
  • Vi presenterer mva-behandling per kunde og per leverandør.
Bruk SAF-T som en brekkstang for å sikre kvaliteten i mva-rapporteringen

Vi kan bistå med å utføre kontroller av ditt datamateriale for enkelt å avdekke:

 • Avvik mellom momsrapportering og regnskapet

 • Dobbelt bokføring av fakturaer

 • Riktig mva.-håndtering av kjøp av tjenester fra utlandet

 • Bruk av riktige avgiftssatser

 • Feil i fradragsføring som noen eksempler

SAF-T ,Standard Audit File - Tax Financial, er et standardformat for rapportering av elektroniske regnskapsdata ved forespørsel fra Skatteetaten. Formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten etter mal fra OECD, og gjelder fra 1. januar 2020. 

Alle bokføringspliktige med omsetning på fem millioner kroner eller mer, og bokføringspliktige som oppbevarer regnskapsdokumentasjon elektronisk, skal kunne gjengi sine bokførte opplysninger på SAF-T-formatet.

I forbindelse med digitalisering og automatisering av kontroller vil skattemyndighetene be om at regnskapsopplysninger blir innrapportert elektronisk på SAF-T-formatet. I første omgang kan skattemyndighetene ved en kontroll kunne be om at følgende regnskapsdokumentasjon leveres i .xml-format:

 • Hovedbok på transaksjonsnivå
 • Saldobalanse på standard format
 • Kundereskontro
 • Leverandørreskontro
 • Mva-koder på standardformat
 • Diverse masterdata om selskapet

Det ventes at ordningen med tiden vil utvides til å omfatte også andre data, og at kontrollen går fra enkeltstående bokettersyn til å bli periodisk, med løpende innleveringer via Altinn.

 • Livet ditt blir lettere med en one-stop-shop-løsning: En unik og karakteristisk PwC-teknologi.
 • Vær fullstendig kompatibel: Garanti for et oppdatert kompatibelt system i henhold til lovendringer.
 • Trygt samarbeid og åpenhet.
 • Fleksibilitet og effektivitet: Last opp data uansett regnskapsprogramvare.
 • Dataanalyse på forespørsel for å hjelpe deg med å ta de beste beslutningene.


Kontakt oss

Marit Barth

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 496

Kontakt meg

Øystein Tungen

Statsautorisert revisor | CFO Solutions | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 827

Kontakt meg

Lars Erlend Leganger

Direktør | AI-ekspert, Oslo, PwC Norway

997 12 762

Kontakt meg

Cathrine Lund

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 383

Kontakt meg

Kristofer Stokke Brenstad

Manager | Skatterådgiver, Oslo, PwC Norway

958 42 611

Kontakt meg