Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Rådgivning offentlig sektor

Policy and economics

Kompetanse for en sektor i endring

PwC er ledende på strategi og rådgivning for offentlig sektor i Norge. Vår innsikt i prosessene, med bred erfaring fra alle forvaltningsnivåer, gjør oss til en foretrukken partner på komplekse prosjekter.

Kontakt oss for en prat!

Vi bidrar til en effektiv og robust forvaltning.

Roger Mortensen, partner og leder for PwCs satsning i offentlig sektor

   


Her har vi bidratt


Slik jobber PwC

Hvert prosjekt er unikt. Vår tilnærming til oppgaven er å skreddersy team slik at vi kan hjelpe din organisasjon på best mulig måte. Vi mener at tverrfaglige team vil være best rustet til å løse de komplekse problemstillingene som oppstår i offentlig forvaltning.

Som en del av Norges ledende kompetansehus er vi i en unik posisjon til å sette sammen de beste teamene til ethvert prosjekt.

Vi leverer utredning, gjør eksterne evaluering, bistår i omstilling, strategiutvikling, gevinstrealisering, innovasjon og mye annet.

Kunnskaps- og strategiutvikling

Fagmiljøet med samfunnsøkonomer og samfunnsvitere bistår offentlige virksomheter med innsikt, utvikling og beslutningsgrunnlag.

 • Strategiutvikling

 • Konseptvalgutredning

  • Når store statlige investeringsprosjekter skal utredes stiller statens prosjektmodell krav til metodikk og kvalitet. Vi har gjennomført en rekke konseptvalgutredninger samt etablert oss som en erfaren ekstern kvalitetssikrer.

 • Samfunnsøkonomisk analyse

  • Hensikten med samfunnsøkonomisk analyse er å finne ut om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke, samt å kunne rangere og prioritere mellom ulike tiltak. Ved gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser legger PwC til grunn føringene i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2018).

 • Evalueringer

  • Våre evalueringer er metodedrevne, erfaringsbaserte og forankret i god praksis. Vi kombinerer tung faglig kompetanse innenfor økonomi og samfunnsvitenskap med omfattende erfaring fra analyse og rådgivningsvirksomhet, næringsliv, forskning, offentlig forvaltning og internasjonale institusjoner.

 

Innovasjon i offentlig sektor

Vi kombinerer dybdeinnsikt med et “utenfra-perspektiv” og en metodisk tilnærming til innovasjon. Sammen hjelper vi offentlige virksomheter med å forenkle, fornye og forbedre. 

Tjenestedesign

 • Tjenestefornying og digitalisering i samspill

 • Virksomhetsutvikling

 

Det er gøy å se hva man kan få til når man fjerner siloer.

Roger Mortensen, partner og leder for PwCs satsning i offentlig sektor

Gjennomføring og implementering av nye tjenester i offentlig sektor

Vi bistår offentlige virksomheter med implementering av nye tjenester, tiltak og reformer

 • Styring i offentlig sektor

  • Styring handler ofte om å etablere eller forbedre strukturer, roller og ansvar i en virksomhet for å sikre ledelsen korrekt styringsinformasjon. PwC har omfattende erfaring fra organisasjonsutvikling og bistand i grenseflaten mellom styringsmessige, organisatoriske, økonomiske og rettslige virkemidler.

 • Gevinstrealisering

  • Gevinstrealisering er en prosess for å identifisere, konkretisere, planlegge og hente ut forventede gevinster av et tiltak. PwCs metodikk for gevinstrealisering bygger på beste-praksis nasjonalt og internasjonalt.

 • Endringsledelse

Kontakt oss for mer informasjon

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699

Hide