Vi hjelper deg med strategiske valg som gir varige fortrinn

Strategi handler om å velge retning som setter virksomheten i stand til å realisere de mest attraktive posisjonene i markedet.

Vi bistår norsk næringsliv og offentlig sektor med strategi og forretningsutvikling, og setter våre kunder i stand til å kapitalisere på organisasjonens potensial gjennom å bli kjent med sine differensierende ferdigheter.

Kontakt oss for en prat

Prosjekter

Energisektoren er i endring og krever tydelige porteføljevalg

PwC har over flere år jobbet sammen med et større regionalt energiselskap og formet deres fremtid gjennom bevisste valg rundt virksomhetens kjerne.

Selskapet tilpasset seg morgendagen gjennom å skille ut tilstøtende virksomheter med få synergier og bygge nye satsningsområder rundt en mindre kjerne som naturlig kunne forlenges ved å ta tydeligere posisjoner i det grønne skiftet.

 

Fra blanke ark til børsnotering

PwC jobbet tett og integrert med å forme og skape et nytt norsk teknologiselskap, og fulgt utviklingen videre til å bli et scale-up og nå et modent selskap som ble børsnotert og tatt vel i mot av markedet.

Utover forretningsplan og vekststrategier for ulike markeder, hjelper PwC med generell forretningsutvikling rundt kritiske veivalg for selskapets videre utvikling.

 

Ny satsning med vekst og ekspansjon i Norden

PwC har over flere år jobbet med et norsk kompetanse- og teknologiselskap som har dreid strategisk fokus inn mot programvare og forretningsmodellen SaaS.

Etter utarbeidelsen av ny strategi ble midlene fra mange års god drift brukt til oppkjøp og integrasjoner av relevante selskaper i Norden.

PwC bistår alle faser av virksomhetsutvikling fra strategi til forretningsutvikling til oppkjøp og integrasjoner samt ekspansjon til nye markeder.

Stor økning i medlemsmassen, med ønske om en sterkere digital tilstedeværelse og oppfølging av medlemmer og foreninger

PwC ble engasjert av DNT (Den Norske Turistforening) for å videreutvikle strategien og utarbeide en digital visjon og målbilde. 

Ved å se på styrker og utfordringer ved dagens løsninger og arbeidsprosesser utformet vi sammen med DNT et målbilde for fremtidig IT-arkitektur i DNT. Basert på strategien og målbildet er DNT nå i gang med prosjekter ruste opp sitt digitale tilbud og bidra til enda bedre naturopplevelser for befolkningen.

Nye politiske rammebetingelse krever revurdering av samfunnsoppdraget

PwC har hjulpet NORAD med sin strategiprosess som skal se frem mot 2030.

Endrede føringer og krav fra politisk ledelse gjør at NORAD har fått en utvidet og tydeligere rolle som forvalter av langt større del av bistandsbudsjettet inkludert støtte til multilaterale aktører som krever ny kompetanse endrede forvaltningsprosesser og ny teknologi. Samtidig skal NORAD løse sitt oppdrag innenfor samme ressursramme som i dag. 

 

PwC er med på å forme morgendagens virksomheter. Sammen med kunden bistår vi med å snu utfordringer til muligheter og bærekraftige løsninger for vekst, innovasjon og lønnsomhet. PwC er med fra start til gjennomføring. Våre team er opptatt av å jobbe tett sammen og dele kompetansen i hele prosessen – vi lykkes sammen.

Jarle Høien
partner i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med strategi- og forretningsutvikling?

Strategiske analyser: Vi bistår med strategiske analyser og vurderinger knyttet til f.eks markedspotensial, konkurransesituasjon og geografisk ekspansjon.

Vekststrategi:  Vi bistår med å identifisere og realisere attraktive posisjoner som sikrer vekst og lønnsom utvikling, og hvor vi anser dere har «retten til å lykkes» basert på virksomhetens iboende ferdigheter og kapabiliteter.

Forretningsutvikling: Vi bistår med innovasjon av nye forretningsmodeller og konsepter, slik at virksomheten står sterkt i et konkurranselandskap i endring hovedsakelig preget av teknologi og nye kundebehov.

Strategi innen IT og teknologi: Ved å tilby vår markedsledende erfaring og kompetanse innen IT, teknologi, strategi og omstilling hjelper vi kundene våre å bli digitale vinnere.

Strategiutvikling i offentlig sektor: Vi hjelper virksomheter i offentlig sektor til å ta nødvendige strategiske veivalg for å levere på politiske føringer og brukeres behov.

Kontakt oss

Pia Bjørntvedt Wøllo

Partner | Consulting, Vestfold og Telemark, PwC Norway

992 16 756

Kontakt meg

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, Bergen, PwC Norway

947 81 047

Kontakt meg

Jarle Høien

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

95 26 08 13

Kontakt meg

Lene Skjervheim

Direktør | Consulting, Oslo, PwC Norway

900 27 649

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Jarle Høien

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 95 26 08 13

Skjul