Financial Due Diligence

 

Trygghet i fremlagt informasjon og finansielle antagelser er nøkkelområder for kjøper i en transaksjonsprosess. PwC Deals er en ledende leverandør av Financial Due Diligence tjenester. Gjennom vår finansielle gjennomgang bidrar vi med verdifull innsikt, og våre analyser og funn gir kjøper et bedre beslutningsgrunnlag.

 

PwC Deals bistår et bredt spekter av finansielle og industrielle kunder i oppkjøpsprosessen. Vi strukturerer og utarbeider detaljerte analyser av selskapet som vurderes kjøpt og bidrar til å gi oppdragsgiveren en bredere forståelse av potensialet i transaksjonen. Tilnærmingen er basert på et skreddersydd oppdragsmandat som er tilpasset den spesifikke transaksjonen og klientens behov.

Vi oppsummerer funn fra vår finansielle gjennomgang på et strukturert format, gjerne i rapportform, med fokus på sentrale verdidrivere, identifiserte risikoområder og potensielle forbedringsområder, samt forhold som bør adresseres i kjøpsavtalen. Vi har en effektiv tilnærming og fokuserer vår gjennomgang på de områder som er sentrale for den spesifikke transaksjonen.

 

Fokusområder i en typisk FDD er:

  • Utvikling i omsetning og marginer
  • Vurdering av underliggende lønnsomhet
  • Netto gjeld; herunder vurdering av gjeldslignende poster og potensielle forpliktelser som ikke er balanseført
  • Arbeidskapital og kapitalbehov
  • Kontantstrømmer og investeringsbehov
  • Budsjett og budsjettforutsetninger
  • Transaksjoner med nærstående parter
  • Regnskapsprinsipper og kvalitet på finansiell informasjon

 

Kontakt oss

Følg oss