Financial Due Diligence

Transaksjonsprosess: finansiell gjennomgang

Trygghet i fremlagt informasjon og finansielle antagelser er nøkkelområder for kjøper i en transaksjonsprosess.

PwC Deals er en ledende leverandør av Financial Due Diligence tjenester. Gjennom vår finansielle gjennomgang bidrar vi med verdifull innsikt, og våre analyser og funn gir deg et bedre beslutningsgrunnlag.

Kontakt oss

 

Finansielle og industrielle kunder 

PwC Deals bistår et bredt spekter av finansielle og industrielle kunder i oppkjøpsprosessen. Vi strukturerer og utarbeider detaljerte analyser av selskapet som vurderes kjøpt og bidrar til å gi oppdragsgiveren en bredere forståelse av potensialet i transaksjonen. Tilnærmingen er basert på et skreddersydd oppdragsmandat som er tilpasset den spesifikke transaksjonen og klientens behov.

Vi har en effektiv tilnærming og fokuserer vår gjennomgang på de områder som er sentrale for den spesifikke transaksjonen.


Kontakt oss

Bjørn Egil Johannessen

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 546

Kontakt meg