Vendor Due Diligence

En finansiell gjennomgang av et salgsobjekt

For å sikre en effektiv salgsprosess bør selger presentere finansiell informasjon til potensielle kjøpere tydelig og presist. En uavhengig vurdering gir potensielle kjøpere trygghet og innsikt i virksomheten, og den underliggende lønnsomheten.

Våre spesialister vil arbeide sammen med selskapets ledelse og deres finansielle rådgivere for å sikre at relevante muligheter og utfordringer er identifisert, og at riktige grep tas for å adressere disse.

Kontakt oss

 

Hvorfor lønner det seg?

Fordeler for selger

 • Gir økt kontroll over prosess og informasjon samt bedre komfort i forhold til kvalitet i tallgrunnlag
 • Finansielle, kommersielle og operasjonelle risikoomåder og muligheter identifiseres
 • Skaper riktige forventninger
 • Gir selger mulighet til å håndtere identifiserte forhold som kan påvirke verdsettelsen i forkant

Fordeler for kjøper

 • Kjøper blir presentert med finansiell informasjon og analyser på en balansert og objektiv måte
 • Gir bredere beslutningsgrunnlag og kan benyttes som støtte i forhold til finansiering av oppkjøpet
 • Gjør prosessen mer effektiv og reduserer behovet for egne ressurser og rådgivere i forbindelse med transaksjonen

Fordeler for virksomheten

 • Reduserer arbeidsbelastningen for virksomhetens ledelse og andre involverte medarbeidere.
 • Tilpasser prosessen til ledelsens øvrige forpliktelser
 • Muliggjør at ledelsen på et tidlig tidspunkt kan adressere forhold som forventes reist fra kjøper
 • Bidrar til å øke ledelsens eierskap og forståelse for salgsprosessen

Hva er Vendor Due Diligence? 

En Vendor Due Diligence (VDD) er en finansiell gjennomgang av et salgsobjekt på vegne av selger som belyser spørsmål og forhold som er relevante for potensielle kjøpere av virksomheten.

Analyser og funn relatert til finansielle og skattemessige forhold presenteres til selger og sammenfattes i rapportform som senere deles med potensielle kjøpere. Dette gir kjøpere hurtig og god innsikt i virksomhetens finansielle situasjon og utvikling.

Vendor Assistance

PwC tilbyr også Vendor Assistance som en relatert tjeneste til VDD. Typisk vil dette omfatte bistand i forbindelse med strukturering av finansiell informasjon og annen spesialtilpasset bistand til selger gjennom transaksjonsprosessen.

 


Kontakt oss

Bjørn Egil Johannessen

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 546

Kontakt meg