Juridisk due diligence

Vi tilbyr effektiv juridisk gjennomgang av virksomheter

Juridisk due diligence gir god oversikt over virksomhetens juridiske forhold og god mulighet til å skaffe overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

Juridisk due diligence kan utføres separat, eller vi kan tilby en samlet gjennomgang av virksomheten som i tillegg omfatter for eksempel gjennomgang av finansielle og kommersielle forhold (Financial due Diligence). Vi samarbeider nært med våre kollegaer i PwC Deals.

Juridisk due diligence (juridisk selskapsgjennomgang) er spesielt nyttig i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og større strategiske endringer. Analysene danner et solid grunnlag for at det tas gode og riktige beslutninger.

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

  • Gjennomgang av selskapets juridiske forpliktelser og risiko
  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Avtaleverk (eksempelvis aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og managementavtaler)
  • Etterfølgende implementering nasjonalt og internasjonalt

     

Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg