Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Juridisk due diligence

Vi tilbyr effektiv juridisk gjennomgang av virksomheter

Juridisk due diligence gir god oversikt over virksomhetens juridiske forhold og god mulighet til å skaffe overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

Juridisk due diligence kan utføres separat, eller vi kan tilby en samlet gjennomgang av virksomheten som i tillegg omfatter for eksempel gjennomgang av finansielle og kommersielle forhold (Financial due Diligence). Vi samarbeider nært med våre kollegaer i PwC Deals.

Juridisk due diligence (juridisk selskapsgjennomgang) er spesielt nyttig i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og større strategiske endringer. Analysene danner et solid grunnlag for at det tas gode og riktige beslutninger.

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

  • Gjennomgang av selskapets juridiske forpliktelser og risiko
  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Avtaleverk (eksempelvis aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og managementavtaler)
  • Etterfølgende implementering nasjonalt og internasjonalt

     

Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg