Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Antikorrupsjon

Vi bistår med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram.

Internasjonalt er det en klar trend at myndighetene i økende grad følger opp kampen mot korrupsjon ved å kreve at virksomhetene har implementert robuste forebyggende tiltak.

Norske virksomheter med internasjonal aktivitet bør være oppmerksomme på at både amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og britiske Bribery Act har et bredt nedslagsfelt og under gitte omstendigheter kan få anvendelse på norske virksomheter. I tillegg kan også norske korrupsjonsregler under gitte forutsetninger få anvendelse på handlinger begått i utlandet.

Kontakt oss for en prat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

PwC bistår offentlige og private virksomheter med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Vi kan bistå med:

  • Avviksanalyse for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer/praksis og regulatoriske krav/beste praksis
  • Risikoanalyse; identifikasjon og vurdering av korrupsjonsrisiko på grunnlag av bransje, land/marked, produkt- og tjenestespekter, bruk av mellommenn osv.
  • Bistand ved utvikling av etisk regelverk tilpasset virksomheten og tilhørende opplæringsprogram
  • Utarbeide og implementere prinsipper, retningslinjer og egnede kontrolltiltak
  • Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) av samarbeidspartnere, agenter og ved fusjoner og oppkjøp
  • Utvikling av systemer og rutiner for å overvåke virksomhetens internkontroll for å redusere risikoen for korrupsjon
  • Diskusjonspartner og løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til korrupsjon
  • Bistand ved mistanke om forhold som rammes av norsk eller utenlandsk antikorrupsjonslovgivning (herunder FCPA og UK Bribery Act)
  • Implementering av relevante tiltak dersom virksomheten ilegges sanksjoner fra utenlandske myndigheter, Verdensbanken eller andre
  • Varslingsmottak og undersøkelse av uønskede hendelser

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg