Antihvitvask og arbeid mot økonomisk kriminalitet

Vi hjelper deg med rådgivning og operativ kompetanse

Arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet er et av de viktigste områdene rapporteringspliktige må ivareta. Effektiv håndtering av dette arbeidet bidrar til å sikre etterlevelse, bygge positivt omdømme og skape gode kundeopplevelser. Det å ikke klare å etterleve regelverket på området kan få alvorlige konsekvenser i form av bøter og tap av omdømme.

Viktige elementer i arbeidet med antihvitvasking kan være

  • Risikoforståelse
  • Regulatorisk etterlevelse (Compliance)
  • Sanksjoner og terrorfinansiering
  • Kundereiser som ivaretar regulatoriske krav
  • Effektiv systemstøtte
  • Effektive interne arbeidsprosesser
  • Risikorating av kunder og produkter
  • Kompetanseheving og kulturbygging

 

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Regulatorisk forståelse og etterlevelse

Riktig forståelse av det regulatoriske rammeverket

Våre eksperter hjelper deg å navigere i et komplekst regulatorisk landskap. Hvitvaskingsloven gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres. Vi hjelper deg med å forstå hvordan regelverket påvirker dine kunder og produkter og hva som er viktig for din virksomhet.

Vi kan bidra med gap-analyser og vurdering av virksomhetens etterlevelse og innspill til hvordan du kan balansere myndighetskrav med forretningsmessige hensyn.

Risikoforståelse

Alle rapporteringspliktige må ha en virksomhetsinnrettet risikovurdering

Risikovurderingen må være tilpasset den enkelte virksomhet, og blant annet ta i betraktning virksomhetens art og omfang, kunder, produkter/tjenester som tilbys og geografiske forhold. Risikovurderingen danner utgangspunktet for implementeringen av hvitvaskingsregelverket, og gir grunnlaget for policyer og rutiner som må være på plass for utførelsen av tiltak for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi kan bistå med å kartlegge risikoer som virksomheten er eksponert for og anbefale aktuelle kundetiltak.

Operative prosesser og rutiner

Hvordan skal oppgavene utføres og av hvem?

Det er viktig at man har god forståelse for hvordan arbeidet skal utføres av de operative enhetene og at det er kjent og forankret i organisasjonen. Det er viktig å se sammenhengen mellom kundeprosesser, interne arbeidsrutiner og digitale løsninger. 

Vi hjelper deg med å kartlegge dagens situasjon, identifisere flaskehalser og forbedringsområder og kan bistå med å definere nye prosesser. 

Effektiv systemstøtte

Digitale løsninger kan bidra til effektivitet i AML-arbeidet

Riktig bruk av digitale verktøy er viktig og vil bidra med støtte gjennom hele kundeprosessen. Oppsett av arbeidsflater for ulike roller med oversikt over AML-relevant informasjon på kunden og kundeforholdet, risikoscoring, transaksjonsovervåkning og screening av transaksjoner og PEP.

Vi har oversikten over leverandører og løsninger og hvordan man lager et målbilde som sikrer digital støtte i AML-arbeidet.

Kontakt oss

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

415 58 225

Kontakt meg

Gunnar Holm Ringen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg


Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, PwC Norway

Tlf: 952 60 175

Skjul