Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Anti-hvitvasking

Hvordan forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller terrorfinansiering?

PwC tilbyr flere tjenester innen anti-hvitvasking. Vi hjelper deg å forstå hvilke konkrete tiltak din virksomhet må gjennomføre for å etterleve lover og regler på feltet. Videre bidrar vi med å analysere nåsituasjonen og assistere med design og implementering av tiltak.

Våre engasjementer dekker et bredt spekter av tjenester på feltet, fra undersøkelser av enkeltkunder til gjennomganger av større kundeporteføljer, opplæringsprogrammer og utarbeidelse av betenkninger og retningslinjer.

Ønsker du komme i kontakt med oss?

Vi tilbyr systematisk og effektiv kartlegging

Vi tilbyr systematiske gjennomganger av virksomheters AHV rammeverk som kan skaleres til en virksomhets behov:

  • AHV Scanner er en overordnet og effektiv kartlegging for å avdekke signifikante mangler i etterlevelse.
  • Vi gjennomfører større risikovurderinger med tilknyttet data- og systemanalyser. PwC har lang erfaring i design og implementering av kontrolltiltak mot hvitvasking.
  • Grunnleggende kurs i anti-hvitvasking og spesialistopplæring.
  • Tekniske evalueringer av elektroniske overvåkingssystemer brukt i arbeidet mot hvitvasking.

Corrupt officials, tax cheats, and the financial backers of terrorism have one thing in common: they often exploit vulnerabilities in financial systems to facilitate their crimes.

Christine Lagarde Leder for Det internasjonale pengefondet, juli 2017
Anti-hvitvasking: etterleve lover og regelverk

Anti-hvitvasking (AHV) er et fagområde som også inkluderer terrorfinansiering og etterlevelse av internasjonale handelsrestriksjoner. AHV er et komplisert og dyrt compliance-felt. Implementering av effektive rutiner, sanntids kundeanalyser og vasking av kundelister mot sanksjonslister krever dyp forståelse av jus, teknologi, forretningsprosesser og risiko.

Området er i økende grad gjenstand for bøter og personlig straffeforfølgelse fra myndigheter. Hvitvaskingsloven fra 2018 stiller store krav. I verste fall venter bøter om du ikke har alt på stell.

Kontakt vår ekspert

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg


{{filterContent.facetedTitle}}