Hvitvasking

- Hvordan forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller terrorfinansiering?

 

PwC tilbyr flere tjenester innen anti-hvitvasking. Vi hjelper deg å forstå hvilke konkrete tiltak din virksomhet må gjennomføre for å etterleve lover og regler på feltet. Videre bidrar vi med å analysere nåsituasjonen og assistere med design og implementering av tiltak.

 

Hvordan vi kan bistå?

Våre engasjementer dekker et bredt spekter av tjenester på feltet, fra undersøkelser av enkeltkunder til gjennomganger av større kundeporteføljer, opplæringsprogrammer og utarbeidelse av betenkninger og retningslinjer.

 

Anti-hvitvasking

Anti-hvitvasking (AHV) er et fagområde som også inkluderer terrorfinansiering og etterlevelse av internasjonale handelsrestriksjoner. AHV er et komplisert og dyrt compliance-felt. Implementering av effektive rutiner, sanntids kundeanalyser og vasking av kundelister mot sanksjonslister krever dyp forståelse av jus, teknologi, forretningsprosesser og risiko.

Området er i økende grad gjenstand for bøter og personlig straffeforfølgelse fra myndigheter.

Ny lovgivning vil komme i løpet av 2018 som vil forsterke øke krav, kostnader i tillegg til at Finanstilsynet får anledning til å ilegge bøter og anmelde enkeltpersoner.

 

Henning Gravklev sine rår for å unngå korrupsjon og hvitvasking

loading-player

Playback of this video is not currently available

Corrupt officials, tax cheats, and the financial backers of terrorism have one thing in common: they often exploit vulnerabilities in financial systems to facilitate their crimes.

Christine Lagarde, Leder for Pengefondet, Juli 2017

Systematisk og effektiv kartlegging

Vi tilbyr systematiske gjennomganger av virksomheters AHV rammeverk som kan skaleres til en virksomhets behov:

  • AHV Scanner er en overordnet og effektiv kartlegging for å avdekke signifikante mangler i etterlevelse.
  • Vi gjennomfører større risikovurderinger med tilknyttet data- og systemanalyser. PwC har lang erfaring i design og implementering av kontrolltiltak mot hvitvasking.
  • Grunnleggende kurs i anti- hvitvasking og spesialist- opplæring.
  • Tekniske evalueringer av elektroniske overvåkingssystemer brukt i arbeidet mot hvitvasking.

Hvitvasking - PwC ekspert gir et innblikk i situasjonen i Norge

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat

Tlf: 952 60 175