Digital etterforskning og eDiscovery

PwC bistår flere virksomheter innen områdene digital etterforskning, eDiscovery og cyber forensics. Vi har lang erfaring med slike saker og kan stille med spesialister som har bakgrunn fra politiet og det private.

Kontakt oss for en prat

Vi kan hjelpe dere enten i en akuttfase for å håndtere det uforutsette, eller i etterkant når digitale spor skal sikres og granskes.

Morten Drægni
Senior Manager i PwC

Vi jobber med flere kunder og saker innen områdene digital etterforskning, eDiscovery og cyber forensics. Vi har lang erfaring med slike saker og kan stille med spesialister som har bakgrunn både fra politiet og det private. Våre spesialister har blant annet erfaring med og utdanning innen etterforskninger, privatrettslige granskinger, digital forensics og intervjumetodikk.

I tillegg kan vi ved behov støtte oss på et stort internasjonalt nettverk med forensicsspesialister i de sakene hvor det er behov for innhenting av data i andre land, eller behov for nisjekompetanse.

I alle saker jobber vi hypotesedrevet, med et sterkt fokus på objektivitet og et ønske om å besvare de mest sentrale spørsmålene i en gransking:

  • Hva har skjedd?

  • Hvordan har det skjedd?

  • Når har det skjedd?

  • Hvem er involvert?

  • Hvilken betydning har dette for selskapet og de involverte?

  • Hvorfor har det skjedd (“lessons learned”)?

Våre verktøy gjør det mulig å finne avgjørende bevis i store mengder data med bruk av få ressurser, blant annet ved bruk av maskinlæring i søkeprosessen. Våre metoder sikrer at bevis håndteres på en korrekt måte, at “chain of custody” opprettholdes og at analyser og funn holder et faglig høyt nok nivå til å kunne brukes i rettssaker om nødvendig. Våre valgte løsninger sikrer effektiv innsamling av data, tilrettelegging for søk og indeksering, muligheter for maskinbasert læring og rapportering tilpasset kundens behov.

Ta kontakt med våre eksperter for en uforpliktende og konfidensiell samtale.

Kontakt oss

Mats Ruge Holte

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 122

Kontakt meg