Granskinger og evalueringer

Vi gjennomfører faktaundersøkelser og gir juridisk rådgivning i tilknytning til alle typer hendelser hvor det er behov for å fremskaffe pålitelig kunnskap om hva som har skjedd.

Kontakt oss for en prat

Det er bedre å finne ut hva som har skjedd før beslutninger tas, enn etterpå.

Stig Rune Johnsen 
direktør i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med gransking og rådgivning?

Finansiell etterforskning: Gransking og håndtering av økonomiske misligheter.

Faktaundersøkelser arbeidsmiljø: Undersøkelse av påstander om brudd på arbeidsmiljøloven, herunder brudd på arbeidstidsbestemmelser, mobbing og trakassering. 

Spesialrevisjoner: Undersøkelse av feil og mangler, f.eks i forbindelse med rapportering fra tilskuddsmottakere, sikring av bistandsmidler mv.

Data-etterforskning og eDiscovery: Sikring og analyse av elektroniske spor, som kan benyttes som bevis i en rettssak.

Bistand i tvistesaker og konkurser: Økonomiske analyser, sikring av data og sporing av verdier for bostyrere og advokater i tvistesaker. 

Kontakt oss

Stig Rune Johnsen

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 343

Kontakt meg

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, PwC Norway

Tlf: 952 60 175

Skjul