Etterlevelse og forebyggende tjenester

Vi er en "one stop-shop" og bistår  virksomheter med å lage systemer og programmer for å unngå at uønskede hendelser skjer.  Sammen med våre kunder finner vi løsninger for å redusere risikoen for omdømmemessige og økonomiske tap og manglende regeletterlevelse.

Kontakt oss for en prat

Hvis du tror compliance er dyrt og krevende, prøv non-compliance.

Marianne Støkken Pilgaard 
direktør i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med compliance, ESG og forebyggende tjenester?

Varslingssystemer: Med nytt EU-direktiv strammes kravene til forsvarlige varslingssystemer inn ytterligere. Vi er varslingsmottak for mer enn 40 virksomheter og tilbyr en sikker teknisk varslingsløsning, et kompetent varslingsmottak og en forsvarlig oppfølging av innkomne varsler. 

Antikorrupsjon: Vi vet hva nasjonale og internasjonale krav og føringer krever av virksomhetene, og utvikler og implementerer hensiktsmessige og skreddersydde antikorrupsjonsprogram for din virksomhet.

Antihvitvask:Et bredt spekter av tjenester innen AHV, fra KYC av enkeltkunder til gjennomganger av større kundeporteføljer, utarbeidelse av rutineverk og opplæringsprogrammer. Les mer om antihvitvask

Tredjeparter og leverandører: Med ny åpenhetslov stilles enda strengere krav til kontroll på leverandørkjeden, og dermed øker behovet for gode systemer ytterligere. Vi bistår våre kunder i alle faser av informasjonsinnhenting, risikoklassifisering, monitorering og rapportering.

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, PwC Norway

Tlf: 952 60 175

Skjul