Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Etterlevelse av konkurranselovgivning (Antitrust Compliance)

Oppfyller din virksomhet kravene i loven?

Vi bistår med å sikre at din virksomhet er oppfyller kravene. Dette inkluderer støtte til å forstå hva lovreguleringen betyr for din virksomhet, gjennomgang av eksisterende rutiner og implementering av nye, samt undersøkelse av og håndtering av eventuelle brudd.

Kontakt oss

 

Etterlevelse av konkurranselovgivning blir stadig viktigere

Ethvert foretak plikter å påse at det ikke overtrer forbudene om ulovlig samarbeid eller misbruk av markedsmakt. På disse områdene må norske foretak i stor grad forholde seg til en rettstilstand som følger utviklingen innen EU/EØS.

Nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter prioriterer etterforskning og sanksjonering ved alvorlige brudd som prissamarbeid, markedsdeling, anbudssamarbeid eller utestengende misbruk av markedsmakt. Konsekvensene ved slike overtredelser kan være omfattende.

Vi tilbyr følgende tjenester for etterlevelse av konkurranselovens regler:
  • Få oversikt over dagens risikobilde: Hva er sannsynligheten for at din virksomhet kan rammes, og hvilke konsekvenser vil da kunne inntreffe? Analyse basert på informasjon om selskapets virksomhet, produkter og markedssituasjon
  • Rådgivning angående prioritering av tiltak for å redusere regulatorisk risiko
  • Utarbeide prosesser, prinsipper, retningslinjer, varslingsrutiner og andre egnede tiltak, særlig tilpasset den aktuelle virksomheten
  • Bistå ved utarbeiding av implementeringsplan, samt faktisk implementering
  • Rådgivning angående regelverket om lempning (amnesti)
  • Generell konkurranserettslig rådgivning

Kontakt vår ekspert

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg