Etterlevelse av konkurranselovgivning (Antitrust Compliance)

Nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter prioriterer etterforskning og sanksjonering ved alvorlige brudd som prissamarbeid, markedsdeling, anbudssamarbeid eller utestengende misbruk av markedsmakt. Konsekvensene ved slike overtredelser kan være omfattende.
 

Hvordan PwC kan bistå

Vi bistår med å sikre at din virksomhet er oppfyller kravene i loven. Dette inkluderer støtte til å forstå hva lovreguleringen betyr for din virksomhet, gjennomgang av eksisterende rutiner og implementering av nye, samt undersøkelse av og håndtering av eventuelle brudd.

PwC tilbyr følgende tjenester for etterlevelse av konkurranselovens regler:

  • Få oversikt over dagens risikobilde: Hva er sannsynligheten for at din virksomhet kan rammes, og hvilke konsekvenser vil da kunne inntreffe? Analyse basert på informasjon om selskapets virksomhet, produkter og markedssituasjon
  • Rådgivning angående prioritering av tiltak for å redusere regulatorisk risiko
  • Utarbeide prosesser, prinsipper, retningslinjer, varslingsrutiner og andre egnede tiltak, særlig tilpasset den aktuelle virksomheten
  • Bistå ved utarbeiding av implementeringsplan, samt faktisk implementering
  • Rådgivning angående regelverket om lempning (amnesti)
  • Generell konkurranserettslig rådgivning

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat

Tlf: 952 60 175