Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Sikkerhet og beredskap

Helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap for din bedrift

PwC bistår virksomheter med en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap. Vi bistår med å identifisere sårbare områder og utvikle og implementere rammeverk for beredskap og krisehåndtering med tanke på å håndtere uforutsette hendelser eller driftsforstyrrelser.

Våre rådgivere innenfor sikkerhet og beredskap har bred erfaring fra ulike bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor.

Kontakt oss

Vi kartlegger risiko; identifiserer hvilke verdier dere har, og hvilke trusler og sårbarheter som truer disse.

Hvem skal varsles, hvor skal man møtes, hvem tar beslutninger i en krisesituasjon?

< Back

< Back
[+] Read More

Øvelser og trening er nødvendig for å teste og revidere virksomhetens planverk.

Hva har vi lært av dette? Evaluering etter en hendelse eller en øvelse gir verdifull læring.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt en av våre eksperter

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Mats Ruge Holte

Direktør, leder for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, Oslo, PwC Norway

952 60 122

Kontakt meg

Arthur Gjengstø

Direktør, Oslo, PwC Norway

481 27 498

Kontakt meg