Sikkerhet og beredskap

   

Helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap for din bedrift

PwC bistår virksomheter med en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap. Vi bistår med å identifisere sårbare områder og utvikle og implementere rammeverk for beredskap og krisehåndtering med tanke på å håndtere uforutsette hendelser eller driftsforstyrrelser.

Våre rådgivere innenfor sikkerhet og beredskap har bred erfaring fra ulike bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor.

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

PwC's granskningseksperter

Fra venstre: Marianne Pilgaard, Glenn Nor og Louise Gran

Vi kartlegger risiko; identifiserer hvilke verdier dere har, og hvilke trusler og sårbarheter som truer disse.

Hvem skal varsles, hvor skal man møtes, hvem tar beslutninger i en krisesituasjon?

< Back

< Back
[+] Read More

Øvelser og trening er nødvendig for å teste og revidere virksomhetens planverk.

Hva har vi lært av dette? Evaluering etter en hendelse eller en øvelse gir verdifull læring.

< Back

< Back
[+] Read More