Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Etterlevelse av verdipapirhandellovgivning

Vi bistår med å sikre at din virksomhet er oppfyller kravene i loven.

Dette inkluderer støtte til å forstå hva lovreguleringen betyr for din virksomhet, gjennomgang av eksisterende rutiner og implementering av nye, samt undersøkelse av hendelser eller transaksjoner.

Utstedere av aksjer (børsnoterte selskaper) og andre finansielle instrumenter, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og en rekke andre selskaper må daglig forholde seg til regler gitt i verdipapirhandelloven, -forskriften og krav gitt av Oslo Børs.

Kontakt oss

PwC tilbyr følgende tjenester for etterlevelse innen verdipapirområdet:
  • Avviksanalyse (GAP - analyse) for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer og verdipapirreglene/beste praksis
  • Utarbeide og implementere prinsipper, retningslinjer og egnede tiltak
  • Utarbeide nødvendige maldokumenter til bruk for de ulike rapporteringspliktene
  • Analyse av selskapets virksomhet, produkter og transaksjoner for å identifisere kritiske områder og vurdere risikoen for brudd på verdipapirreglene
  • Bistand til opplæring
  • PwC verdipapir support; diskusjonspartner og løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til verdipapirregelverket
Kontakt vår ekspert

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Hide