Etterlevelse av verdipapirhandellovgivning

 

Utstedere av aksjer (børsnoterte selskaper) og andre finansielle instrumenter, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og en rekke andre selskaper må daglig forholde seg til regler gitt i verdipapirhandelloven, -forskriften og krav gitt av Oslo Børs.

 

Hvordan PwC kan bistå

Vi bistår med å sikre at din virksomhet er oppfyller kravene i loven. Dette inkluderer støtte til å forstå hva lovreguleringen betyr for din virksomhet, gjennomgang av eksisterende rutiner og implementering av nye, samt undersøkelse av hendelser eller transaksjoner.

PwC tilbyr følgende tjenester for etterlevelse innen verdipapirområdet:

  • Avviksanalyse (GAP - analyse) for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer og verdipapirreglene/beste praksis
  • Utarbeide og implementere prinsipper, retningslinjer og egnede tiltak
  • Utarbeide nødvendige maldokumenter til bruk for de ulike rapporteringspliktene
  • Analyse av selskapets virksomhet, produkter og transaksjoner for å identifisere kritiske områder og vurdere risikoen for brudd på verdipapirreglene
  • Bistand til opplæring
  • PwC verdipapir support; diskusjonspartner og løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til verdipapirregelverket
Verdipapirlovgivning - hvordan kan PwC bistå

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat

Tlf: 952 60 175