Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

ERP-system til din virksomhet

Vi sikrer vellykket implementering av moderne ERP-løsninger

Det er ikke lenger kun de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra tradisjonelle regnskapssystemer til skybaserte ERP-løsninger. 

En slik overgang kan gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon. Valget innebærer også nye og utfordrende risikoer, og en god implementeringsprosess er kritisk for å realisere gevinstene. Vi har lang erfaring med å sammenligne mot god praksis internasjonalt og i det norske markedet, og har tilgang på presis og velprøvd metodikk, kompetanse og bransjeerfaring.

Vi bistår din bedrift med valg av ERP-løsning og under implementering.

Gleder oss til å høre fra deg! 

Vårt mål er å identifisere tiltak som kan øke effektivitet og bedre kvaliteten på bedriftens sentrale IT-systemer, som for eksempel ERP-system.

Marianne Brusdal, Partner, CFO Solutions

Stor nytte ved bruk av moderne ERP-systemer

Vår erfaring er at mange virksomheter vil ha stor nytte av å oppdatere til mer moderne ERP-løsninger. Våre undersøkelser viser at de virksomhetene som har nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser (som regel cloud-baserte løsninger) også er de som rapporterer raskest med minst feil.

Dessuten gir det fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon.

Ofte stilte spørsmål fra våre kunder:

  • Hvilket ERP-system er rett for oss?
  • Er skatter og avgifter satt opp i henhold til lover og regelverk i dagens system?

  • Er arbeidsfordelingen i systemet satt opp på en hensiktsmessig måte for å unngå misbruk av systemet?

  • Skal det nye systemet støtte våre prosesser eller må vi tilpasse oss det nye systemet?

  • I hvilken grad har vi realisert gevinster ved implementering av ERP-systemet?

     

     

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kvalitetssikring ved valg, anskaffelse og implementering av ERP-systemer

Vi kvalitetssikrer dokumentasjon og aktiviteter relatert til din bedrifts anskaffelse av nytt ERP-system og sikrer en løsning som samsvarer med din bedrifts funksjonelle og økonomiske behov. Viktige elementer er utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbudte løsninger og sikre et beslutningsunderlag for av valg av løsning. Vi har konsulenter med bred erfaring innen prosjektstyring og kvalitetssikring av IT-prosjekter og i implementeringsfasen bistår vi med prosjektledelse, prosjektmetodikk og risikovurdering. 

Vår tjeneste vil bidra til at du går til anskaffelse av et ERP-system som i størst mulig grad samsvarer med din bedrifts funksjonelle og økonomiske behov.

 

Kvalitetssikring av prosjekter

Vi kvalitetssikrer gjennomføring av ERP-prosjekter, dvs. om prosjektets aktiviteter og leveranser holdes opp mot god praksis og relevante standarder, kontrakter, kravspesifikasjoner, testresultater osv. Tjenesten vil øke sannsynligheten for at ERP-systemet implementeres på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 

Et viktig mål er å etablere en solid plattform for videre forvaltning av systemet.

Kvalitetssikring av systemer og forvaltningsrutiner

Vi bistår med å kvalitetssikre organisering og rutiner for forvaltning av ERP-systemet. Det gjøres blant annet ved å identifisere korrektive tiltak hvor feil kan introduseres til ERP-systemet, gjerne grunnet avvik i forhold til god praksis.

Vi har konsulenter med bred erfaring innen prosessanalyser og bruk av ulike analyseverktøy, konfigurasjon av systemer og master data, samt oppsett av skatt og avgifter i ERP - systemet, herunder også SAF-T.

 

Kvalitetssikring av ERP sikkerhet og kontroll

Vi bistår med vurdering av sikkerheten i ERP-systemet. Herunder cyberaudits, revisjon av tilgangsstyring, autorisasjonsoppsett og applikasjonskontroller. Dette omfatter identifisering av kritiske tilganger, konflikter i arbeidsdeling, samt svakheter i applikasjonskontroller.

Kontakt oss for mer informasjon

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Christian Brikt Andersen

Christian Brikt Andersen

Direktør | CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: 920 44 435

Marianne  Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 702

Hide