People analytics and insights

People analytics and insight handler om å identifisere og utnytte alle tilgjengelige HR-data i organisasjonen for å skape bedre innsikt og underlag for beslutninger.

Databasert innsikt om de ansatte kan eksempelvis bidra til å identifisere hvilke medarbeidere det er sannsynlig vil slutte, hva som karakteriserer de beste medarbeiderne, eller hvor effektivt ulike team jobber sammen med deres leder. Gode datakilder, kombinert med analyseverktøy, gjør at du kan ta faktabaserte beslutninger for å realisere medarbeidernes potensial og optimalisere driften.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor people analytics and insight. Blant tjenestene vi leverer er analyse av ansattdata, utvikling av analyseverktøy, benchmarking, samt det å bistå organisasjonen med å etablere en analysefunksjon. Gjennom vårt nasjonale fagmiljø og globale nettverk av spesialister har vi kapasitet til å løse de fleste problemer. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å håndtere aktuelle utfordringer:

  • Manglende analysekapasitet og rapportering innenfor HR
  • Utfordrende å koordinere data mellom ulike HR-systemer
  • Høye kostnader tilknyttet rekruttering, men likevel utfordrende å finne den riktige kompetansen
  • Krevende å beholde de beste medarbeiderne
  • Usikkerhet rundt hva som er relevant opplæringsmateriell
  • Ønske om å forbli en spennende og attraktiv arbeidsgiver til en stadig mer mangfoldig gruppe av ansatte
  • Utfordrende å kartlegge og følge opp medarbeidertilfredshet
People analytics and insight


Vi kan bistå med blant annet:

Vår tilnærming er å utføre innsamling av data, analyse og rapportering på en måte som gjør at du kan respondere på utfordringer og muligheter for å realisere medarbeidernes potensial:

  • Innsamling, konsolidering og vasking av relevante data
  • Bruk av avanserte analyseteknikker for å avdekke sammenhenger og innsikt generert fra dataene
  • Rapportering i brukervennlig format som legger til rette for fakta-baserte beslutninger

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway

Tlf: 952 61 162

Skjul