People and strategy

People and Strategy handler om hvordan din virksomhet skal videreutvikle organisasjonen og de ansattes kompetanse. En god People strategy innebærer at du har de riktige personene med rett kompetanse i de riktige stillingene, slik at de direkte har en innvirkning på virksomhetens utvikling. Med dagens høye endringstakt, har en klar, målbar og handlekraftig People strategy blitt en nøkkelfaktor for differensiering.

For å fremskynde innovasjon, vekst og markedsmuligheter trenger du de rette menneskene. Verden endres dramatisk, noe som påvirker måten vi arbeider på enormt. Dagens roller og arbeidstitler er ikke de samme i morgen. Om din virksomhet ikke møter interessenters behov og forventninger, trenger ikke dette være grunnet ufokusert strategi eller visjon, det kan også skyldes et misforhold mellom virksomhetsstrategien og organisasjonens mange komplekse, kulturelle og interne sider.

People and strategy


Vi kan bistå med blant annet:

Vår tilnærming til People Strategy fokuserer på å identifisere de menneskelige aspekter ved virksomhetsstrategien, som ved å løftes frem kan bidra til å skape merverdi. Vi bruker en ende-til-ende firestegs tilnærming for å utvikle, implementere og følge opp strategien basert på kundens behov og situasjon:

Strategisk diagnose

– Din organisasjon, medarbeidere, kultur og ledelse

Det er viktig å ha et klart bilde av organisasjonens utgangspunkt. Det første steget er å bryte ned virksomhetsstrategien og kartlegge den bakenforliggende kompetansen som trengs i organisasjonen for å gjennomføre den. Vi utarbeider en oversikt over kompetansen i virksomheten og organisasjonen som helhet, for å identifisere organisasjonens muligheter og begrensninger.

Utvikling

Neste steg er å transformere virksomhetsstrategien til personalledelse. Vi kartlegger ansattes livssyklus og utarbeider forskjellige scenarioer for å hjelpe virksomheten til å kunne vurdere People strategiens innflytelse på forskjellige områder.

Justere, bygge og gjennomføre

Neste steg er å sette People strategien ut i live. Vi jobber tett med kunden for å best mulig planlegge hvilke endringer som må gjøres for å implementere strategien, og hvordan funksjoner som HR best mulig kan støtte opp under den nye strategien.

Oppfølging

Det siste steget i tilnærmingen er å måle, analysere og hente inn feedback fra ansatte for å kartlegge effektiviteten og engasjementet rundt den nye strategien og jevnlig rapportere dette tilbake til ledelsen.

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway

Tlf: 952 61 162

Hide