Innovasjon og verifikasjonstjenester

Vår ambisjon er å levere kvalitetstjenester som går utover en tradisjonell revisjon: En moderne revisjon som er effektiv, gir sikkerhet, kontroll og verdifull innsikt.

Fremtidens revisjonstjenester

Transformasjon er et dagsaktuelt tema for revisjonsfirmaer i disse dager, men sannheten er jo at vi har jobbet med våre kunder for å forbedre revisjonen i mer enn et tiår. Vi har allerede investert i automatisering for å gjøre prosessen raskere, tilby bedre kvalitet og for å få større innsikt.

Connect – vårt globale delingsverktøy

Connect er en samhandlingsløsning mellom oss og våre kunder. I systemet kan vi legge inn spesifikke oversikter over den dokumentasjonen vi behøver, hvorpå dere kan gå inn og dokumentere opp hver regnskapslinje i henhold til kravspesifikasjonen. Dashboard-løsninger sikrer at både dere som kunde og vi som leverandør kan holde real-time oversikt over fremdriften i revisjonsprosessen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Aura – vår ledende globale programvare for revisjon

Aura er revisjonsverktøy hvor vi planlegger, gjennomfører og dokumenterer revisjonen. Systemet gjør det mulig for våre revisjonsteam å dele dokumentasjon og revisjonsbevis sømløst på tvers av kontorer og på tvers av land. Dette bidrar til effektiv samhandling og til å sikre konsistens i vår revisjonstilnærming. Det er også et effektivt verktøy for løpende oppfølging av status og fremdrift.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Tredjepartsbekreftelse

For å kunne lede eller administrere finansiell og ikke-finansiell informasjon er selskaper avhengig av leverandører av tredjepartstjenester. Bedrifter holder seg konkurransedyktig ved å benytte seg av flere kunde- og leverandørforhold og ta i bruk spesialsydde løsninger og kvalifikasjoner. Denne fordelen har imidlertid sine utfordringer relatert til tredjeparts datasikkerhet ved spredning av regulatoriske- og samsvarskrav.

Gjennom en rekke rapporteringsverktøy kan vi hjelpe deg å vurdere selskapets kontrollstilling, med fokus på å kontrollere kostnadene, redusere risikoen og øke tillit og åpenhet.

 

Høste fordelene ved styrket tillit og åpenhet

Vi kan hjelpe deg ved å:

  • Sørge for den trygghet og forsikring dine kunder, leverandører, kontrollører og andre interessenter trenger.
  • Utarbeide objektive rapporter som gir et inntrykk av ditt kontrollmiljø som flere kunder og revisorer kan stole på
  • Identifisere svakheter og risiko.
  • Sørge for en større grad av beskyttelse over hele virksomheten.
  • Redusere antall driftsbrudd for virksomheten.