Digitale revisjonsprogram- og verktøy

Effektiv revisjon med de beste og nyeste verktøyene

Vi har investert i verktøy som gjør revisjon raskere, gir bedre kvalitet og større innsikt.

Transformasjon og innovasjon er et dagsaktuelt tema for revisjonsfirmaer i disse dager, men sannheten er jo at vi har jobbet med våre kunder for å forbedre revisjonen i mer enn et tiår. Vi har allerede investert i automatisering for å gjøre prosessen raskere, tilby bedre kvalitet for kundene våre og for å få mer innsikt.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan gi deg den tryggheten dine kunder og leverandører trenger. Du får rapporter du kan stole på og vi kan identifisere svakheter og risiko. Dette gjør vi ved å bruke våre digitale og globale verktøy:

Aura – vår ledende programvare for revisjon

Revisjonsverktøy hvor vi planlegger, gjennomfører og dokumenterer revisjonen. Dokumentasjon og revisjonsbevis kan deles sømløst på tvers av kontorer og på tvers av land. Mer effektiv samhandling og oppfølging av status og fremdrift.

Playback of this video is not currently available

Aura global tool film

GL.ai – analyse med kunstig intelligens

GL.ai er en prisvinnende teknologi som analyserer tallene mye raskere enn en revisor. Uten å gjøre feil. Teknologien utnytter PwCs globale kunnskap, erfaring og tar i bruk algoritmer som er utviklet og trent til å replikere beslutningsprosesser. Den undersøker hver transaksjon ned til hver minste detalj og kan finne avvik som ikke mennesker er i stand til.

Halo – vårt egenutviklet dataanalyseverktøy

Halo er vårt revolusjonerende og prisvinnende analyseverktøy innen revisjon som har endret måten vi jobber på. Med Halo kan vi enkelt analysere hvordan 100 % av transaksjonene flyter gjennom en gitt forretningsprosess og kunne identifisere uvanlige transaksjoner som krever mer oppmerksomhet.

Connect – delingsverktøy mellom oss og deg

Samhandlingsløsning mellom oss og deg som kunde. Her kan vi legge inn spesifikke oversikter over dokumentasjonen vi trenger, og dere kan dokumentere regnskapslinjene i henhold til kravspesifikasjonen.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113