Internrevisjon

Omfattende internrevisjonserfaring

En internrevisjonsfunksjon skal støtte styret og ledelsen ved å gi uavhengige vurderinger og råd om governance, risikostyring og internkontroll. Det er stor variasjon i hvordan internrevisjonsfunksjoner er organisert, hvordan de arbeider og hva de fokuserer på. 

Vi har omfattende internrevisjonserfaring og kan bidra med alt fra spesialiststøtte i komplekse enkeltrevisjoner til full utkontraktering av internrevisjon.

Vi møter gjerne til en uforpliktende samtale om internrevisjon.

Slik lykkes du med internrevisjon

Noen internrevisjoner er politifunksjoner, mens andre fremstår mer som forbedringskonsulenter. Idealløsningen er sannsynligvis å balansere mengden etterkontroll og mengden rådgivning i forhold til modenheten i virksomhetens styrings- og kontrollregime. Den valgte arten av revisjonsarbeid har stor betydning for kapasitets- og kompetansebehovene i internrevisjonsfunksjonen, samtidig som det påvirker valg av revisjonsmetodikk.

Hvis man skal lykkes med internrevisjon må internrevisjonsfunksjonen tørre å fokusere på tematikk som er viktig og relevant på styre- og toppledernivå. Dette krever god kompetanse, robust metodikk og en evne til å fornye seg i takt med endringene i virksomhetens strategier og risikobilde.

 

Aktuelle utfordringer innen internrevisjon:

  • Styret og ledelsen ønsker eller vurderer å etablere internrevisjon.
  • Nåværende internrevisjonsfunksjon ønsker å supplere med ekstern spesialistkompetanse og/eller kapasitet i hektiske perioder.
  • Dere ønsker hjelp til å ta i bruk mer avansert teknologi, eksempelvis moderne dataanalyse-verktøy.
  • Dere ønsker ekstern uavhengighet, eksempelvis ved misligheter og granskninger.
  • Ledelsen og styret er misfornøyd med internrevisjonen og vil ha endringer.

Internrevisjon med PwC:

  • Støtte til etablering eller gjennomføring av internrevisjon.
  • Full utkontraktering av internrevisjon til PwC.
  • Uavhengig vurdering av eksisterende internrevisjon.
  • Bistand til metodikkforbedring.

 

Kontakt oss

Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 769

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113