Internrevisjon

Slik lykkes du med internrevisjon

En internrevisjonsfunksjon skal støtte styret og ledelsen ved å gi uavhengige vurderinger og råd om governance, risikostyring og internkontroll. Det er stor variasjon i hvordan internrevisjonsfunksjoner er organisert, hvordan de arbeider og hva de fokuserer på. 

Vi har omfattende internrevisjonserfaring og kan bidra med alt fra spesialiststøtte i komplekse enkeltrevisjoner til full utkontraktering av internrevisjon.

Noen internrevisjoner er politifunksjoner, mens andre fremstår mer som forbedringskonsulenter. Idealløsningen er sannsynligvis å balansere mengden etterkontroll og mengden rådgivning i forhold til modenheten i virksomhetens styrings- og kontrollregime. Den valgte arten av revisjonsarbeid har stor betydning for kapasitets- og kompetansebehovene i internrevisjonsfunksjonen, samtidig som det påvirker valg av revisjonsmetodikk.

Hvis man skal lykkes med internrevisjon må internrevisjonsfunksjonen tørre å fokusere på tematikk som er viktig og relevant på styre- og toppledernivå. Dette krever god kompetanse, robust metodikk og en evne til å fornye seg i takt med endringene i virksomhetens strategier og risikobilde.

Vi møter gjerne til en uforpliktende samtale om internrevisjon.

Kontakt oss

 

Aktuelle utfordringer innen internrevisjon:

  • Styret og ledelsen ønsker eller vurderer å etablere internrevisjon.
  • Nåværende internrevisjonsfunksjon ønsker å supplere med ekstern spesialistkompetanse og/eller kapasitet i hektiske perioder.
  • Dere ønsker hjelp til å ta i bruk mer avansert teknologi, eksempelvis moderne dataanalyse-verktøy.
  • Dere ønsker ekstern uavhengighet, eksempelvis ved misligheter og granskninger
  • Ledelsen og styret er misfornøyd med internrevisjonen og vil ha endringer

Internrevisjon med PwC:

  • Støtte til etablering eller gjennomføring av internrevisjon: 
  • Full utkontraktering av internrevisjon til PwC
  • Uavhengig vurdering av eksisterende internrevisjon.
  • Bistand til metodikkforbedring

Kontakt oss

Jonas Gaudernack

Partner

Tlf: 952 60 769

Eli Moe-Helgesen

Partner | Nasjonal Assurance leder, leder Assurance Region Øst

Tlf: 952 60 113