Deals Tax: Råd og bistand ved M&A

Våre ledende skatterådgivere bistår deg med å optimalisere transaksjonsprosessen

Gjennom alle stegene i en transaksjon - fusjon, oppkjøp, restrukturering, salg eller i en krisesituasjon - vil vi vurdere de ulike skatteaspektene ved transaksjonen, legge til rette for en effektiv gjennomføring og realisere skattesynergier i din virksomhet.

Kontakt oss for en prat

 

Ekspertise innen lokale og internasjonale transaksjonsprosesser

Våre spesialister har omfattende erfaring med lokale og internasjonale transaksjonsprosesser inkludert strukturering, due diligence for både operasjonelle og private equity-klienter, forhandlinger i forbindelse med aksjekjøpsavtale og implementering.

Vi er både en del Deals-avdelingen og skatteavdelingen i PwC, og vil alltid jobbe tett for å kunne tilby et bredt spekter av tjenester når vi bistår i transaksjonsprosesser. Dette innebærer at vi ikke utelukkende fokuserer på skatterelaterte problemstilling eller anvendelse av lov og forskrift, men vil se hele transaksjonsprosessen i sammenheng og også rådføre oss med spesialister innen andre fagfelt i PwC.

PwC sine integrerte tjenester gjør at du kan forholde deg til en enkelt rådgiver som kan veilede deg fra start til slutt gjennom alle utfordringer som måtte oppstå når man gjennomfører en transaksjonsprosess.

 

Utforsk våre skattetjenester innen transaksjonsprosesser og M&A

Forberede en transaksjonsprosess

Salg og carve-out

Vi kan bistå med effektiv planlegging og de skattemessige aspektene ved salgsprosessen slik at du raskt kan fokusere på din daglige virksomhet: 

 • Skattekonsekvenser av carve-outs, spin-offs og børsnoteringer for å planlegge, forberede og posisjonere salg av virksomheten

 • Utarbeide en skattemessig vendor due diligence rapport, skattemessig vendor assistance rapport eller tax fact book

 • Bistand med å sikre overholdelse av rapporteringskrav for skatt og avgift

 • Redusere skattekostnader for selger samtidig som man tar hensyn til de skattemessige konsekvensene for potensielle kjøpere

Identifisere og håndtere skatterisikoer

(Vendor) due diligence

Vårt team med Deals Tax-spesialister utfører due diligence tjenester for potensielle kjøpere, både operasjonelle- og private equity-virksomheter med intensjon om å selge.

Dette gir innsikt og klarhet i skatteposisjonen til målselskapet. 

 • Vurdere skatteprofilen til målselskapet

 • Kvantifisere potensielle skatterisikoer og muligheter

 • Gi råd om implikasjoner av transaksjonen og forhandlingsstrategier

Skattestrukturering

Vi bistår selskaper med å innrette deres transaksjonsstruktur og deres forretningsmodell med sikte på å identifisere de viktigste verdidrivere og vekststrategi. Vi tilbyr en effektiv håndtering av  risiko med fokus på:

 • Skattekonsekvenser av transaksjon og/eller (re)finansierings

 • Sette opp en fleksibel plattform for potensielle re-investeringer, fremtidige oppkjøp, nedbetaling av lån eller tilbakebetaling til aksjonærer og exit

 • Sette opp rammeverk for internprising i tråd med OECD-guidelines

 • Mekanikker for å betjene rente og nedbetaling av gjeld gjennom operasjonell cash flow

 • Transaksjonskostnader

Effektiv gjennomføring

Aksjekjøpsavtale

I enhver transaksjon er aksjekjøpsavtalen sluttresultatet av pris- og kommersielle forhandlingene.  Kjøpere og selgere blir stadig mer sofistikerte både i forhandlinger og ved gjennomføring av aksjekjøpsavtaler for å sikre sine verdier. Vi tilbyr:

 • Bistand gjennom alle steg i en transaksjonsprosess, fra forberedelse til etterarbeid

 • Gi råd om skattejusteringer i Enterprise value og Equity value

 • Gi råd i forbindelse med forhandlinger om skatteaspekter i aksjekjøpsavtalen, herunder kommentarer på prisingsmekanisme, relevante garantier og klausuler, og enhver annen skatterelatert klausul i aksjekjøpsavtalen samt tvisteløsning relatert til kjøpsprisjusteringer for å begrense skatterisikoer identifisert underveis i due diligence prosessen

Utvikle og bevare verdien av transaksjonen

Implementering

Identifisering og definering av verdiskapere og beskyttelse av skatteposisjoner startet når man evaluerer og forhandler en transaksjon, implementerer og tar kontroll over virksomheten etter signering og gjennomfører avtalen. 

 • Bistand med å suksessfullt implementere effektiv oppkjøps- og finansieringsstruktur

 • Oversikt over governance, rapportering- og compliance-rammeverk og rydde opp i funn avdekket i due diligence prosessen for å hjelpe deg til å kunne raskt ta kontroll over din nye skatteposisjon og effektiv håndtere risiko

 • Implementere egnede operasjonelle modeller og EBITDA-allokering og utnytte skatteattributter i målselskap i samsvar med utviklingen innenfor rentebegrensning i samsvar med retningslinjer utarbeidet av OECD

Fondsstrukturering

Hvilke skattekonsekvenser vil din planlagte fondsstruktur ha? Vi hjelper deg med å vurdere de forskjellige valgmulighetene når du bestemmer hvordan fondet vil investere, både med tanke på skatteposisjoner for dine investorer og innvirkningene på din preferanserente/co-investment plan. 

 • Bistand i forbindelse med oppkjøp, finansielle restruktureringer, add-on oppkjøp og exit strategier

 • Tilby den en robust selskapsstruktur på lang sikt, ved å ta hensyn til strategien til den aktuelle virksomheten og se dette i sammenheng med kommersielle hensyn, revisjon og skatteregler i ulike land

“Vår verdiskapende metode hjelper deg med å realisere skattesynergier, eliminere unødvendige skattelekkasjer og etablere et rammeverk som sikrer overholdelse med nasjonale og internasjonale skatteregler. “

Global PwC Deals nettverk

 • Det norske deals teamet består av et erfarent lokalt team som samarbeider med det globale PwC Deals-nettverket bestående av mer enn 1 700 ansatte på tvers av 60 land

 • Vår globale nettverk innebærer et direkte og effektiv bindeledd globalt for både kjøpere og selgere


Kontakt oss

Steinar Hareide

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 429

Kontakt meg

Pål Tangen Heggernes

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 455

Kontakt meg