Kontakt våre eksperter innen skatt

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til alle våre kontorer med ekspertise innen skatt. Du kan også velge å se kun det kontoret som er aktuelt for deg ved å velge fra rullegardinmenyen.

Bergen

Dag Saltnes

Partner | Advokat, Bergen, PwC Norway

952 60 632

Kontakt meg

Stian Roska Revheim

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Region Vest, Bergen, PwC Norway

+47 952 61 236

Kontakt meg

Bodil Marie Myklebust

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway

952 61 323

Kontakt meg

Per Frode Sundby

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway

952 60 633

Kontakt meg

Magne Hop

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway

952 61 290

Kontakt meg

Max Ekornrud Gudmundsen

Advokat | Manager, Bergen, PwC Norway

909 86 705

Kontakt meg

Førde

Gunnar Bøyum

Direktør | Advokat, Førde, PwC Norway

952 61 313

Kontakt meg

Kristiansand

Gaute Corneliussen

Advokat | Leder Advokatfirmaet PwC Agder, Kristiansand, PwC Norway

952 61 073

Kontakt meg

Peter Rogge Elieson

Advokat | Direktør, Kristiansand, PwC Norway

952 61 166

Kontakt meg

Knut Henrik Larsen

Advokat | Direktør, Kristiansand, PwC Norway

952 61 061

Kontakt meg

Stian L. Ordahl

Advokat | Direktør, Kristiansand, PwC Norway

903 60 045

Kontakt meg

Stine Thoresen

Senior Manager, Kristiansand, PwC Norway

988 37 661

Kontakt meg

Oslo

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Oslo, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Svein Gunnar Stang Hansen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 604

Kontakt meg

Steinar Hareide

Advokat | Siviløkonom | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 429

Kontakt meg

Pål Tangen Heggernes

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 455

Kontakt meg

Erland Nørstebø

Senior skatterådgiver | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 669

Kontakt meg

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Lars Hallvard Walby

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

481 61 795

Kontakt meg

Ståle Wangen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 816

Kontakt meg

Cecilie Pande Dramstad Aas

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 048

Kontakt meg

Lars Erik Bye

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 408

Kontakt meg

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 090

Kontakt meg

Kim Fosshaug

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 609

Kontakt meg

Ingvar Gjedrem

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 064

Kontakt meg

Bendik Harstad

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 228

Kontakt meg

Morten Weidemann Thorstensen

Direktør | Advokat, Oslo, PwC Norway

952 60 096

Kontakt meg

Thomas Algerøy

Advokat | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 422

Kontakt meg

Håvard Bøhn Egge

Skatterådgiver | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

481 61 752

Kontakt meg

Synne Christine Hangeland

Advokat | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 287

Kontakt meg

Cathrine Lund

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 383

Kontakt meg

Martine Karlsen Brustad

Advokatfullmektig | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 449

Kontakt meg

Mats Hestad

Advokat | Manager, Oslo, PwC Norway

909 75 876

Kontakt meg

Stavanger

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg

Silje Svanes Jensen

Advokat | Direktør, Stavanger, PwC Norway

952 61 055

Kontakt meg

Joacim Grimnes Tangen

Advokatfullmektig | Senior Manager, Stavanger, PwC Norway

482 29 580

Kontakt meg

Bente Sagen

Senior Skatterådgiver | Senior Manager, Stavanger, PwC Norway

952 61 164

Kontakt meg

Tromsø

Tor Bjarne Dahl

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Tromsø, Tromsø, PwC Norway

952 61 454

Kontakt meg

Ålesund

Hugo Marøy

Advokat | Partner, Ålesund, PwC Norway

+47 952 60 419

Kontakt meg