MVA-representasjon, filialregnskap og annen rapportering

Skal dere, som et utenlandsk selskap uten fast driftssted, foreta innenlandsk salg av varer eller tjenester til norske bedrifter eller forbrukere som er avgiftspliktig i Norge plikter dere å registrere dere i Merverdiavgiftsregisteret. Plikten omfatter også føring og oppbevaring av regnskap samt innsendelse av mva-melding til Skatteetaten. Utenlandske selskap uten fast forretningssted som driver slik aktivitet i Norge, kan registrere seg for merverdiavgift gjennom en norsk momsrepresentant.

Utenlandske selskaper

Utenlandske selskaper uten fast etablering i Norge vil ha plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når de er involvert i innenlandske salg av varer, installasjonsleveranser og tjenester som er avgiftspliktige i Norge. Registreringsplikt oppstår både ved salg til bedrifter og til forbrukere. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret medfører også plikt til føring og oppbevaring av regnskap i Norge samt innsendelse av mva-melding til Skatteetaten. Med innføringen av SAF-T og plikt til å levere inn regnskapsopplysninger til norske skattemyndigheter i et bestemt dataformat, vil også utenlandske selskaper med plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, måtte ha kompatible regnskapssystemer som kan utveksle regnskapsdata i henhold til SAF-T formatet. Utenlandske selskaper uten fast forretningssted som driver slik aktivitet i Norge, kan registrere seg for merverdiavgift gjennom en norsk momsrepresentant som vil ivareta overholdelse av alle disse rapporteringskravene, herunder SAF-T rapporteringsformatet.

Endring i krav for selskaper fra enkelte EØS-land

For noen år siden ble kravet til norsk momsrepresentant endret for utenlandske selskaper fra visse land. Dette gjelder selskaper hjemmehørende i et EØS-land som Norge har inngått en avtale med - om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Nå har disse anledning til å søke om direkte registrering for merverdiavgift, men vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er mulig å registrere seg ved mva-representant og at dette kan være hensiktsmessig for å ivareta alle de særnorske rapporteringskravene.

For næringsdrivende hjemmehørende i alle andre land gjelder fremdeles kravet om stedlig mva-representant.

Vi tilbyr bistand med å være mva-representant og har bred og lang erfaring med å være mva-representant for utenlandske selskaper. Som selskapets momsrepresentant bistår vi også med registreringen i de ulike registre, håndtering av fakturaer til norske kunder, at merverdiavgift blir riktig behandlet og rapportert samt å være norsk adresse og kommunikasjonsledd til norske myndigheter.

Dersom utenlandske selskap har pådratt seg merverdiavgiftskostnader i Norge eller om norske selskap har pådratt seg merverdiavgiftskostnader i utlandet, kan vi også bistå med søknad om momsrefusjon.
 


Hvordan kan vi bistå deg?

Momsrepresentasjon

 • Momsregnskap og momsrapportering
 • Registrering ved mva-representant i Brønnøysundregistrene
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Veiledning vedrørende riktig momsbehandling
 • Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon
   

Momsrefusjon

 • Utarbeidelse av søknad til Norge
 • Utarbeidelse av søknad til andre land (EU-land samt noen andre)
 • Veiledning vedrørende muligheter for refusjon
   

Filialregnskap og annen rapportering

 • VOEC, bistand til utenlandske selskaper som selger elektroniske tjenester og varesalg med lav verdi (under 3.000 kroner) til norske kunder
 • Filialregnskap
 • Flypassasjeravgift - Representasjon og regnskap
 • Særavgifter

 


Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 810

Kontakt meg

Arvid Lie

Autorisert regnskapsfører | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

994 99 913

Kontakt meg

Anneli Gjertsen

Advokatassistent DNA | Senior Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 659

Kontakt meg