Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Shipping, offshore og oljeservice

Vi har et av landets ledende rådgivningsmiljøer innenfor shipping, offshore og oljeservice

Vårt norske team har bygget opp dedikert kompetanse etter å ha bistått både norske og internasjonalt store og mellomstore selskaper i en årrekke med ulike problemstillinger innenfor skatt, avgift, selskapsrett og andre forretningsjuridiske områder både i Norge og ikke minst utlandet.

Våre konsulenter kan rådgi innenfor alle deler av verdikjeden - fra leverandørindustri til rederier, oljeserviceselskaper, selskaper innenfor havvind og andre typer aquabaserte operatører. Se eksempler nedenfor på problemstillinger og områder hvor vi kan bistå.


Hvordan kan vi bistå deg?

 • Strukturering av etableringer i Norge og utlandet, herunder optimalisering av legal struktur og kontraktsstruktur basert på internrettslige og skatteavtalemessige løsninger. 

 • Skattemessig rådgivning knyttet til rederiskatteordningen, herunder reglene om beskatning ved inntreden, løpende beskatning under ordningen, restruktureringer, flaggkrav og uttreden mv.

 • Skattemessig rådgivning knyttet til utenlandske rederiskatteordninger (tonnage tax regimes) 

 • Internprisingsspørsmål, herunder bistand ved fastsettelse av interne leiebetalinger for rigger, skip og andre offshore eiendeler mv. 

 • Vurdering og utforming av skatte- og avgiftsklausuler i offshore kontrakter 

 • Skattemodellering

 • Rapportering i Norge og utlandet

 • Endring av ligning, tvisteløsning, Mutual Agreement Procedure (MAP)

 • Kontakt med skatte- og avgiftsmyndighetene

 • Eventuell registreringsplikt for merverdiavgift eller tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet

 • Merverdiavgift og indirekte skattevirkninger ved ulike typer innkjøps- og salgsmodeller, herunder ved produksjon og leveranser over landegrensene i Norge og utlandet

 • Avgiftsmessig rådgivning og strukturering knyttet til kontrakter som benyttes i forbindelse med vare- og tjenesteleveranser i Norge og utlandet. 

 • Mulige fritaksordninger for merverdiavgift og toll i Norge og utlandet

 • Fast driftssted for skatt og merverdiavgift i utlandet

 • Eventuelle toll- og særavgiftsforpliktelser for skip eller innretninger som føres inn på mer varig basis utlandet  


Kontakt oss

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Pål Tangen Heggernes

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 455

Kontakt meg

Espen Qvist

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 407

Kontakt meg