Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024

Streaming vil vokse mest de neste fem årene

Streaming blir det store i mediebransjen i Skandinavia de neste fem årene med ti prosent vekst. Gaming følger rett etter.

Globalt er det VR som vil vokse mest, men i Skandinavia er det OTT (Over-the-Top. Videoinnhold streamet direkte fra internett. F.eks. Netflix)

Øystein Blåka Sandvik og Eivind Nilsen presenterte PwCs Media Outlook hos Kampanje

En gjennomsnittlig amerikaner over 18 år bruker over 13 og en halv time på å konsumere media. – Under koronaen økte tidsbruken med en time. Da er det ikke mange timer igjen av døgnet til jobb og soving! I Skandinavia bruker vi litt mindre tid, sier Eivind Nilsen og Øystein Blåka Sandvik, begge partnere i PwC og eksperter på medie-underholdningsbransjen.

Skandinavia vokser saktest i verden

– Hovedgrunnen til at det er svakere vekst i Skandinavia er at annonsemarkedet faller mye i 2020. Selskaper bortprioriterer variable kostnader på kort sikt, som annonser. Det andre er at annonsemarkedet i Skandinavia var ganske modent digitalt allerede pre-covid. Dermed har vi allerede tatt ut mye av den veksten som andre land vil oppleve fremover med digitale annonser, sier Eivind Nilsen, partner i PwC og ekspert på mediebransjen. 

Den globale veksten på internettannonsering er på 5 %, og tilnærmet null i Skandinavia i 5‑årsperioden. Her må det likevel tillegges at veksten i siste del av perioden forventes å bli god.

Forventet global vekst i annonseutgifter på 2,8 %

Illustrasjon av kart over forventet global vekst i mediekostnader på 2,8 %

Streaming vil ta igjen kino

Kinomarkedet vil være tilbake på 2019-nivå i 2024. Veksten på streaming vil vedvare.

– Hver husstand vil ha flere abonnementer, som for eksempel Disney, Apple, Sumo og Netflix. Prisen forventes å være stabil, så antall abonnenter er primær vekstfaktor. Streaming kommer til å bli mye større enn kinomarkedet både globalt og i Skandinavia. Der går grafene hver sin vei, forteller Øystein Sandvik i PwC.

Musikkmarkedet vil være tilbake på rett kjøl om ikke lenge

– Live-musikkmarkedet har forvitret i 2020 på grunn av avlyste festivaler og konserter. Vi tror det vil gå opp mye fortere, og være tilbake på 2019-nivå kanskje allerede neste år eller 2022. Det er ennå ikke et godt alternativ til livekonserter – det blir det kanskje aldri, forteller Sandvik.
 

Teknologi vil bane vei for vekst

5G skyter fart

Innen 2025 vil 45 % av verden være dekket av 5G. Mer enn 1,7 milliarder enheter vil være koblet sammen.

Lytt til PwC-podden med Eivind Nilsen om hvilke muligheter 5G gir. 

AI i hjemmet

I 2024 vil det være 543 millioner smarthøyttalere rundt i hjemmene til de tjue landene som er med i rapporten.

Kan VR bli pandemi-vinner?

Bedre infrastruktur og en pandemi som gjør at vi helst ikke skal møtes kan muliggjøre store fremskritt for VR og AR. VR vil vokse med nesten 25 % globalt.

– Utviklingen av 5G vil gjøre det mulig å ta i bruk nye løsninger, forteller Nilsen.

Podcast blir mer populært

– Det er stor vekst i antall lyttere og podcast er blitt en populær del av vår hverdag. Det forventes at vi får bedre annonseringsløsninger slik at inntektene også kan øke, forteller Nilsen.

Graf over hvordan det er forventet at både lyttere og annonseinntekter i podkast vil øke

Gaming utfordrer Google og Facebooks monopol

Både streaming og videospill har sterkere vekst enn internettmarkedet. Med videospill menes det du betaler for bruk av faktiske spill og ekstraeffekter, for eksempel skins i Fortnite.

– Fortnite skins vokser raskere enn skoannonser på nett, kan du si. Videospill og e-sport har blitt en markedsføringskanal da folk bruker mer og mer tid på spill. Der har du et område hvor Google og Facebook ikke har monopol, forteller Sandvik. Gaming har en årlig vekst på nesten 8 %.

Det er første gang siden 2009 at økonomien går nedover …

… Men underholdnings- og mediebransjen kommer sterkere tilbake neste år:

Graf over hvordan inntekter i E&M synker i 2020, men vil øke igjen fra 2021

Kontakt oss

Eivind Nilsen

Eivind Nilsen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 832

Øystein Blåka  Sandvik

Øystein Blåka Sandvik

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 415