Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Advokat | Partner, PwC Norway

Svein Gunnar har mer enn 15 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Svein Gunnar har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål. Han bistår klienter, både innenlandsk og internasjonalt tilknyttet komplekse skatte- og selskapsrettslige forhold. Hans bistand er knyttet til rådgivning innenfor avklaring av skattespørsmål og optimalisering av skatte- og selskapsstrukturer, herunder strukturering av egenkapital. Svein Gunnar holder kurs både internt og eksternt, inkludert for DnR og for skattemyndighetene. Han har fagansvar for nasjonal skatt og selskapsrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 604

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Selskapsrett
Følg oss