Sjømatnæringen tror på økt foredling

14/01/19

Teamet bak Årets Sjømatbarometer.

Teamet bak Årets Sjømatbarometer består blant andre av av Hallvard Aarø, Hanne Sælemyr Johansen, Ole-Alexander Palm og Gaute Vassbotten.

Å ta ut potensialet krever en fornyet gjennomgang av de regulatoriske rammebetingelsene, er et av funnene i årets Sjømatbarometer.

— Tilbakemeldingene vi har fått fra 139 aktører i sjømatnæringen, tyder på næringen både tror på og ønsker økt videreforedling i Norge, sier Hallvard Aarø, partner i PwC. En spørreundersøkelse foretatt blant flere sektorer i næringen danner grunnlaget for årets Sjømatbarometer, som lanseres 15. januar.   

At bransjen selv mener at økt foredling vil være en vei til økt verdiskaping, betyr ikke at det i dag er enkel navigasjon å komme frem til målet.

— For å øke attraktiviteten til foredling i fiskerisektoren, og gjennom dette tiltrekke seg nødvendig kapital til investeringer i automatiseringsteknologi, tror vi at myndighetene må tillate større grad av integrasjon og konsolidering, og samarbeid på tvers av verdikjeden. Vi har trolig behov for felles insentiver - «sjø og land må gå hand i hand».

Økt foredling gir ikke bare en verdiskapingsgevinst, det gir også en bærekraft-gevinst.

Her finner du årets sjømatbarometer!

Automatiseringsteknologi kan veie opp for kostnadsulempen vi har i Norge sammenliknet med konkurrerende land. Men dette krever betydelige investeringer.

Hallvard Aarø

— Med økt foredling i Norge vil vi også utnytte mer av restråstoffet. Da vil mer av det som eksporteres være ferdige produkter, hvilket vil gi mindre klimaavtrykk, sier Hallvard Aarø, partner i PwC.

Regulatoriske utfordringer

— Automatiseringsteknologi, eksempelvis helautomatiserte fabrikklinjer for pre-rigor filetering, kan veie opp for kostnadsulempen vi har i Norge sammenliknet med konkurrerende land. Men dette krever betydelige investeringer, sier Hallvard Aarø.

Sjømatbarometeret i media: Fiskeribladet: Slik tror 139 sjømat-topper næringen vil se ut om fem år

Sjømatnæringenbåde tror på og ønsker økt foredling i Norge

— Tilbakemeldingene vi har fått fra 139 aktører i sjømatnæringen, tyder på næringen både tror på og ønsker økt foredling i Norge, sier Hallvard Aarø, partner i PwC.

PwC ser utfordringer på flere områder.

— Våre funn i årets Sjømatbarometer tilsier at det kan være på tide med en ny gjennomgang av dagens regulatoriske rammebetingelser, sier Hallvard Aarø, partner i PwC.

Årets Sjømatbarometer blir presentert under Sjømatdagene på Hell 15. januar. Teamet som presenterer rapporten består av Hanne Sælemyr Johansen, Ragnhild Dahle Heen, Hallvard Aarø, Hanne Sælemyr Johansen, Ole-Alexander Palm og Gaute Vassbotten.

 

Kontakt oss

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 304