Velkommen til PwC Drammen

Vårt kontor ligger sentralt og synlig på Strømsø torg

Vi i PwC Drammen brenner for at du som kunde skal lykkes med og nå dine mål. Vi er et fellesskap av problemløsere som jobber sammen for å løse utfordringer privat og offentlig sektor står ovenfor. For å få til det trengs ekte engasjement, teknologiforståelse og hjerte på rett plass. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. 

Verden er i stor endring som følge av digitalisering og klimautfordringene. For å hjelpe våre kunder på best mulig måte har vi implementert en ny strategi, The New Equation. 

Nysgjerrig på en karriere hos oss?

Ønsker du en karriere i et av Drammens ledende kompetansemiljø? Hos oss får du jobbe med spennende selskaper, prosjekter og mennesker. Du får være tett på næringslivet lokalt, og samtidig er du en del av et internasjonalt nettverk. Vi er alltid på jakt etter nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder. 

Er du nysgjerrig på hva vi driver med, og hva dine muligheter kan være hos oss?Ta kontakt, så treffes vi gjerne for en uforpliktende prat.

Se våre karrieremuligheter

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Consulting

Vi i Drammen jobber spesielt tett med Vestfold-kontoret. Dette samarbeidet gjør at vi er nært knyttet til deres consulting-avdeling som gjør at vi også kan levere tjenester innenfor endring og innovasjon. 

Konsulentene våre er rådgivere som kan bistå med strategiske og operasjonelle utfordringer, i spennet fra strategiutforming til implementering. I kompetansehuset rommer vi økonomer, teknologer, tjenestedesignere, samfunnsvitere, organisasjonspsykologer og ingeniører som løser dine utfordringer ved å kombinere ekspertise innen strategi, teknologi og ledelse. 

I en verden i endring er vårt største bidrag å bidra til en mer bærekraftig utvikling og bygge tillit i samfunnet. Dette gjør vi ved å hver eneste dag hjelpe private og offentlige virksomheter med omstilling, nyskaping, og med å bygge fremtidens arbeidsplasser.

Les mer om Consulting

Trust Solutions

Vår visjon er å være den ledende leverandør av tillitstjenester i en digital verden. Aktørene i næringslivet er helt avhengig av gjensidig tillit for at handel og kapital mellom ulike parter skal gå smertefritt. Verden og næringslivet er i konstant endring, og det gjør at man må tenke tillit på andre områder enn hva man har gjort historisk. Spesielt ser vi at en mer digital hverdag og behovet for et mer bærekraftig samfunn endrer måten selskapene oppnår tillit på. 

Dette krever mer av oss i Trust Solution, og at vi jobber bredt innen verifisering og rådgivning. Det kan være innen finansiell rapportering i kapitalmarkedet og selskaper som må verifisere pålitelighet av den finansielle informasjonen. Vi må være best på bærekraft for å kunne levere tillit til at markedet møter den grønne omstillingen på pålitelig måte.. Og; vi skal være råest på teknologi og innovasjon for å levere våre tjenester best mulig.

Se alle våre tjenester

CFO Solutions

I CFO Solutions hjelper vi våre kunder med å bygge fremtidens økonomifunksjon. Gjennom CFO Solutions tilbyr vi en fleksibel økonomitjeneste for kundene våre slik at vi har mulighet til å dekke ulike behov og finne de gode løsningene.

Som konsulent i CFO Solutions går vi inn i konkrete roller i økonomiavdelingene. Det kan være financial controller, business controller, regnskapssjef, økonomisjef og CFO. Våre oppdrag varierer i alt fra løpende støtte og interimsroller til drifting av hele økonomifunksjonen.

Vi bistår også med prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter som kartlegging av potensiale i økonomifunksjonen, herunder måling opp mot best practice og utnyttelse av teknologi.  Våre konsulenter bistår blant annet ved effektivisering, automatisering og prosessforbedring i økonomifunksjonene, samt med valg av ERP løsninger.

Les mer om CFO Solutions

Andre tjenester

Gjennom å være en del av PwC er vi en del av et stort nettverk. Vi kan derfor hjelpe våre kunder lokalt med et bredt spekter av tjenester, også utover det som faller inn under Trust Solution, CFO Solutions og Consulting.

Se alle våre tjenester


 


Kontakt oss

Guro Skjeggerud

Partner | Trust Solutions, Drammen, PwC Norway

952 60 941

Kontakt meg

Magnus Leonhardsen

Senior Manager | CFO Solutions, Drammen, PwC Norway

Kontakt meg

Gorm Frode Nymark

Partner, Drammen, PwC Norway

952 60 076

Kontakt meg

Pia Bjørntvedt Wøllo

Partner | Consulting, Vestfold og Telemark, PwC Norway

992 16 756

Kontakt meg

Tore Karlsen

Partner | Consulting, Vestfold og Telemark, PwC Norway

952 60 618

Kontakt meg

PwC Drammen

Strømsø Torg 93
3044 Drammen

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger