Velkommen til PwC Kristiansand

Hos PwC i Kristiansand møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, konsulenttjenester og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi ønsker å bidra til at landsdelen utvikles.

Vi er ca. 100 medarbeidere ved vårt kontor i Kristiansand, lokalisert på idylliske Fiskebrygga. I 2018 ble lokalene totalrenovert innvendig og er i dag et aktivitetsbasert kontor med moderne løsninger. Med digitale verktøy jobber vi stadig mer på tvers av geografiske avstander, samtidig som vi strekker oss for å være oppdatert på utviklingen i lokalsamfunnet, for eksempel ved at vi har noen kontorplasser i Vennesla, Mandal og Farsund. Vi har også et kontor i Arendal

Kontakt oss

 

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Trust Solutions (revisjon)

Trust Solutions er det som tidligere ble kalt for Assurance, og er revisjonsvirksomheten i PwC. I Kristiansand er vi rundt 60 engasjerte mennesker i avdelingen, hvor vi jobber med et bredt spekter av kunder.

God revisjon handler om tillit og verdiskaping. Et regnskap som er revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen. Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle stilling, slik at riktige avgjørelser kan fattes på bakgrunn av et revidert regnskap.

Velger du å være kunde av PwC, er du en kunde av hele kompetansehuset vårt. Vi bistår med tverrfaglig kompetanse gjennom våre medarbeidere innen juridiske tjenester og konsulenttjenester. I tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt.

PwC er sterkt opptatt av å følge den teknologiske utviklingen som påvirker revisjonsbransjen. Høsten 2022 ble det etablert et stort revisjons- og kompetansesenter i Kristiansand, hvor roboter har tatt over de repetitive oppgavene og gir revisorer mer tid til det analytiske og oppgavene som tilfører deg som kunde verdi. 

Vi er mest kjent for revisjon av årsregnskapet, og hvert år reviderer vi tusenvis av regnskaper og rapporter. Men PwC verifiserer mye mer enn tall. Så mye som 80 % av verdiene i et selskap vil aldri fremgå i et tradisjonelt regnskap. Derfor velger mange virksomheter å fortelle om hvordan de jobber med bærekraft, hvordan de har kontroll på risikoområder og hvordan de skaper verdier. Også dette kan PwC bekrefte. 

Våre revisorer sikrer at du kan ha tillit til den finansielle rapporteringen, vi styrker grunnlaget for at du skal kunne ta riktige beslutninger og sørger for at du leverer kvalitet.

Les mer om revisjon.

Kontakt: Reidar Henriksen | Partner | Tlf: 952 61 060

Consulting (rådgivning)

PwC Consulting i Kristiansand består av ca. 25 dyktige medarbeidere som hjelper offentlige og private virksomheter med strategiske og operasjonelle utfordringer, i spennet fra strategiutforming til implementering. 

Vi er oppdatert på beste praksis innenfor våre tjenesteområder, samtidig som vi stadig utfordrer oss selv på å videreutvikle vår kompetanse. For å løse viktige utfordringer for kundene våre trenger vi et mangfold av problemløsere. Våre ansatte ivaretar derfor et bredt spekter av fagområder og består av økonomer, teknologer og ingeniører, samt statsvitere, pedagoger, organisasjonspsykologer og designere. Vi motiveres av å gjøre en forskjell, for våre kunder, for samfunnet og for hverandre. 

Delområder innen consulting:

 • Strategi og driftsforbedring
 • Teknologi
 • Utredning og analyse
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • Organisasjonsutvikling og ledelse
 • Tjenesteinnovasjon og design
 • Kjøp og salg av virksomheter

Vi har en egen bransjesatsning mot kommunal sektor der bredden av våre tjenester er relevant, samt et særlig fokus på helsetjenester og tjenester til utsatte barn og unge på tvers av forvaltningsnivåer. 

Bærekraft griper inn i alle tjenesteområder. Vi bistår virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet: utarbeidelse av bærekraftstrategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser og rapportering.

Les mer om consulting.

Kontakt: Audun Finnestad | Partner | Tlf: 952 61 047

Kontakt: Hege Gabrielsen | Partner | Tlf: 952 60 138

 

Forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgivning

Advokatfirmaet PwC er et av landets ledende forretningsjuridiske miljøer innenfor en rekke rettsområder. Lokalt i Kristiansand er vi 17 dyktige medarbeidere med kjernekompetanse innenfor skatt- og avgiftsrett, selskaps- og kontraktsrett, og øvrige forretningsjuridiske disipliner. Gjennom vårt brede nasjonale og internasjonale nettverk står vi klare til å yte bistand både i det norske og internasjonale markedet. Vi bistår både offentlige og private virksomheter.

Som et globalt kompetansehus med stor tilgang på tverrfaglig kompetanse verden over kan vi tilby skreddersydde team og bærekraftige løsninger, som er tilpasset kundenes behov.

Vi kan blant annet yte bistand innenfor følgende områder:

 • Skatt og avgift
 • Internprising
 • Juridisk due diligence
 • M&A/transaksjoner
 • Selskapsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Fast eiendom
 • Generell kontraktsrett
 • Entreprise
 • Personvern/GDPR
 • ESG/Bærekraft
 • Arbeidsrett
 • Insolvens
 • Prosedyre
 • Finansregulatoriske tjenester
 • Internasjonal skatt og avgift


Les mer om forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgivning.

Kontakt for forretningsjus: Stian L. Ordahl | Partner | Tlf: 903 60 045

Kontakt for skatte- og avgiftsrådgivning: Gaute Corneliussen | Partner | Tlf: 952 61 073

 

CFO Solutions

Trenger du en CFO? En controller? Eller kanskje en prosjektleder? Uforutsette behov for ledende stillinger i din bedrift kan være vanskelig å dekke på kort sikt og gi uforutsette utfordringer på lang sikt. Vi tilbyr fremtidens fleksible økonomifunksjon, tilpasset akkurat dine behov, fra løpende støtte til outsourcing av hele økonomifunksjonen.

Les mer om CFO Solutions.

Kontakt: Morten Frustøl | Direktør | Tlf: 952 61 017


 


Kontakt oss

Reidar Henriksen

Partner | Leder Revisjon Region Agder, PwC Norway

952 61 060

Kontakt meg

Hege Gabrielsen

Partner | Consulting Agder, Kristiansand , PwC Norway

952 60 138

Kontakt meg

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg

Gaute Corneliussen

Advokat | Partner | Leder Advokatfirmaet PwC Agder, Kristiansand, PwC Norway

952 61 073

Kontakt meg

Stian L. Ordahl

Advokat | Partner, Kristiansand, PwC Norway

903 60 045

Kontakt meg

PwC i Kristiansand

Gravane 26
Postboks 447,
4664 Kristiansand

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger