PwC hjelper insurtech ut i verden

 

Et stort nettverk kommer godt med når man skal revolusjonere en hel bransje. 


Med PwCs kraftfulle nettverk tok det ikke lang tid før Wenn fikk en lang liste med varme leads. Det jekket opp vekstambisjonene. 

Kunde: Wenn
Industri: Forsikring
Tjeneste: Forretningsjus
Nettsidehttps://wenn.no/

 

 

Skal revolusjonere bransjen med kunstig intelligens

De siste årene har det skjedd en massiv digitalisering innen bank og forsikring.

– Mange har effektivisert og digitalisert, og gjort prosessene mer kundevennlige. For å ta det videre til neste nivå, er det stadig flere som undersøker mulighetene som ligger i kunstig intelligens, sier Andre Gill, partner i PwC. 

Og nettopp her ønsker Wenn å ta en tydelig posisjon. 

– Vi har utviklet en teknologi som gjør skadebehandlingen mye raskere og mer presis. Med den nye løsningen kan vi for eksempel estimere hva det koster å reparere en bil ved at kunden enkelt sender inn et bilde av skaden via mobil. I disse dager jobber vi også med en løsning hvor bilverksteder enkelt kan identifisere hvilke deler som bør byttes og hvor lang tid arbeidet vil ta, sier Gian Kolbjørnsen, CTO i Wenn.  

Teknologien bak baserer seg på en kombinasjon av avanserte teknologier, inkludert kunstig intelligens. 

– Kombinasjonen gjør at vi kan levere på god brukeropplevelse, sier Kolbjørnsen. 

 

Rolf Seloter i startupselskapet Wenn og Andre Gill fra PwC

«Vi skal revolusjonere forsikringsbransjen», sier Rolf Seloter (t.v.), CEO i startup-selskapet Wenn. Her sammen med rådgiver i PwC, Andre Gill (t.h.), som har hjulpet selskapet fra forretningsplan til videre vekst.

Fikk et billass med varme leads 

I jakten på å skalere opp løsningen globalt, har PwC hatt en viktig nøkkelrolle.

– PwC har demonstrert hvilken kraft som ligger i et sterkt internasjonalt nettverk. Det har gjort at vi har knyttet viktige kontakter til potensielle samarbeidspartnere og internasjonale investorer. For ikke å glemme den unike innsikten vi har fått i de ulike forsikringsmarkedene globalt, sier Rolf Seloter, CEO i Wenn.

I november ble Wenn invitert med til New York for å delta på en intern konferanse som PwC arrangerte for globale PwC bransjeansvarlige og utvalgte selskaper som jobber inn mot bank- og forsikring.

– Dette var så kult. Her fikk vi mulighet til å presentere løsningen vår for de som sitter med ansvaret for forsikring i en rekke av landene PwC opererer i, sier Tommy Sundt, CFO i Wenn, som nå har en lang liste med navn og selskaper som skal følges opp i tiden fremover.

 

Kan jordomreise gi global suksess?

Wenn er nå godt i gang med piloter hos to norske forsikringsselskaper og er allerede i dialog om enda flere piloter både i Norge og internasjonalt. 

– I februar og mars planlegges det møter i Stockholm, Helsinki og London, hvor Wenn skal presentere løsningen sin for flere forsikringsselskaper. I tillegg har Wenn konkrete planer om ekspansjon i Asia, hvor PwC vil bistå i kartleggingen av markedet, sier André Gill, Partner i PwC. 

– Det er tydelig at det er stor interesse for innovative løsninger og nye tankesett i forsikringsbransjen, også internasjonalt. Vi gleder oss til å bidra inn i pågående og kommende piloter og til å følge prosjektet videre - forhåpentligvis hele veien til global suksess, sier Gill.

 

 

5 råd til deg som ønsker internasjonal vekst

1. Test ulike verdiforslag mot kunder

Skal du starte et selskap eller utvikle et nytt produkt vil du trenge et godt verdiforslag til dine kunder. Mange mener det er det viktigste elementet i markedsføringen - det er det som skal overbevise kunden om å velge deg.

For å finne en verdivurdering som er relevant og forståelig for kunden, må du sørge for å involvere og teste budskapet på målgruppen underveis i utviklingen. Jo tidligere i prosessen du involverer kunden, jo bedre. En tidlig prioritering av hvilke fordeler tjenesten eller produktet gir, vil også bidra til å gi riktig retning videre. 

 

2. Beskytt ideen din

Dersom du skal/kan beskytte teknologien din med patent, må du huske å søke om patent før du viser frem skisser eller prototyper av produktet eller tjenesten din. Hvis ikke vil du miste muligheten til å oppnå beskyttelse.

Varemerkeregistrering og designregistrering er også gode former for beskyttelse av navn/logo/slagord og av utseende til et produkt. Bruk også konfidensialitetsavtaler (NDA, Non-Disclosure agreements) underveis med samarbeidspartnere, potensielle kunder osv.

 

3. Vis frem prototypen din

En prototype er en foreløpig utgave av et produkt eller en løsning. Tanken er å demonstrere og teste funksjon og design mot potensielle kunder og evt. investorer. 

Prototypen lages før en starter produksjonen av selve varen, og gjennom å teste vil man få nyttig informasjon som kan påvirke og justere prosessen videre. Bruker du innsikten til å tilpasse produktet/løsningen etter kundenes behov og tilbakemeldinger, har du større sjanse for å lykkes i markedet. 

 

4. Kjør piloter

Virksomheter som tilrettelegger for effektive piloter vil ha et bedre utgangspunkt for å gjøre gode prioriteringer. En pilot skal beskrive hele prosessen fra idé til fullskala demonstrasjon av en ny løsning/produkt, inkludert alle faser, vurderinger og resultater. Basert på beskrivelsen, velger virksomheten å gå videre med prosjekter som har høy forretningsverdi.

 

5. Bruk data for å utvikle nye løsninger

Mange av fremtidens løsninger vil være datadrevet. For å utvikle nye og bedre løsninger, er man avhengig av ny innsikt om kundene, og tilgang til god og brukbar data. Sørg for å ha gode systemer for å innhente og sortere data, og at personvern håndteres på en god måte. 

 

 


PwCs bidrag til Wenn

PwC har jobbet tett med Wenn de siste årene, og har blant annet bistått med å:

  • Utarbeide forretningsplan og tilhørende plan for skalering av løsning
  • Juridisk kompetanse med hensyn til utveksling av data
  • Prosjektledelse på pilotprosjekter 
  • Trukket inn eksperter fra det globale PwC-nettverket
  • Hjulpet selskapet å komme i kontakt med forsikringsselskaper nasjonalt og globalt
  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter

 


Ønsker du hjelp til å skalere opp din virksomhet? 

PwC bistår små og store virksomheter med å skalere opp ideer og prosjekter. Prosjektene involverer ofte PwC-eksperter i flere ulike land for å få ulike perspektiver på hvordan løsningene kan tas ut i ulike markeder. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg. 

Kontakt oss

 

Fredrik Gabrielsen

Andre Kopperud Gill

Partner | PwC Norway