Verdensledende bank dyrker agil arbeidsform

24/01/20

Veggene er slått ned, møterommene er borte og erstattet med åpne rom for kreativ samhandling. Det er en pulserende stemning i lokalene til finanskjempen ING Nederland.

Veggene er slått ned, møterommene er borte og erstattet med åpne rom for kreativ samhandling. Det er en pulserende stemning i lokalene til finanskjempen ING Nederland.

I dag eier ING posisjonen som en globalt ledende digital bank. Men slik har det ikke alltid vært. Suksessoppskriften? Mye er takket være ledelsens satsning på agil arbeidsform.  

– PwC har i en årrekke bistått ING på reisen mot å bli en anerkjent agil pioner. Flere norske banker har vært nysgjerrige på den smidige måten å jobbe på, sier Andre Gill, partner i PwC og prosjektleder for Gjensidiges prosjekt innen Agile Enterprise.

– Nå jobber vi sammen med ledelsen i Gjensidige for å vurdere om arbeidsformen kan være noe for dem. Og hva er da bedre enn en inspirasjonstur for å lære av de aller beste?, sier Gill som i høst tok med seg ledelsen i Gjensidige på «beste praksis»-besøk til ING i Amsterdam. 

Fra en av mange til globalt ledende

Tilbake i 2014 leverer ING gode finansielle resultater, men har en følelse av at virksomheten ikke tar ut sitt fulle potensial. Samtidig observerer selskapet at flere nye lettbente teknologiaktører entrer finansmarkedet.

– Ledelsen så at de hadde mer å gå på innen kundeopplevelse, ledetid fra innovasjon til verdi og medarbeiderengasjement. De så rett og slett et behov for endring dersom de skulle ivareta konkurransekraften i årene fremover, sier Gill. 

Inspirert av Spotifys tilnærming til agile

Toppledelsen satt deretter en tydelig retning og mål for en større transformasjon. ING skulle gå fra en historietung, tradisjonell virksomhet mot Enterprise Agility – inspirert av Spotifys tilnærming til agile med mindre team som er organisert rundt produkter og tjenester – også kjent som Squads & Tribes.

– På reisen har PwC bistått ING som transformasjonspartner, med blant annet implementering av nye agile/smidige prosesser, metoder og verktøy på tvers av organisasjonen. I tillegg har vi hjulpet til med forenklingen av IT-arkitektur og organisering av nye utviklingsteam, sier Gill. 

Har kuttet time-to-market med over 80 prosent

I dag kan banken skryte av svært høy kundetilfredshet. På få år har de kuttet time-to-market for nye produkter med over 80 % og de er også attraktive på arbeidsmarkedet – faktisk foran Google i Nederland. Imponerende resultater, takket være selskapets satsning på agil arbeidsform. 

En inspirert gjeng fra Gjensidige og PwC utenfor INGs lokaler i Amsterdam

Gjensidige har de siste årene gjort mange løft innen digitalisering. Nå ønsker vi å bli mer smidig som organisasjon og øke kundefokus ytterligere. Da er det viktig å løfte blikket og oppsøke gode caser i og utenfor Norge. ING er et godt eksempel på et selskap som har tenkt nytt for å levere økt kundeverdi. Jeg tror vi kan hente mye herfra.

Mårten SkjøstadHead of digital organisation development at Gjensidige Division Private

 

 

Hva vil det si å jobbe agilt? 

Enterprise Agility handler om organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet på en effektiv måte. Målet er at organisasjonen som én enhet skal tilegne seg agile egenskaper for å oppnå felles reaksjonsevne og kraft. Her er noen eksempler på agile prinsipper:

 • Jobber typisk i autonome tverrfaglige team (team med kunnskap og mandat til å løse alle oppgaver og ta alle beslutninger som må til for å videreutvikle et produkt eller tjeneste). Opererer raskt og smidig, med høy kvalitet. 

 • Organisasjonen har høy grad av transparens, med rikt handlingsrom for å engasjere og myndiggjøre medarbeidere.

 • Har hyppige lanseringer med jevnlige tilbakemeldinger fra kunde, slik at utviklingsteamet kan justere arbeidet underveis. I praksis betyr det lavere risiko enn å skulle operere med noen få store leveranser over tid uten kundeinteraksjon underveis.
Stian Sæther, direktør og fagansvarlig for Enterprise Agility på PwCs Oslo-kontor

For å virkelig utnytte verdien av agilt arbeid, må også organisasjonens mindset, kultur og struktur orienteres mot agile prinsipper.

Stian Sæther,direktør og fagansvarlig for Enterprise Agility på PwCs Oslo-kontor

En global suksessoppskrift

Reisefølget studerte hver eneste krik og krok av INGs lokaler. Hva har vært bankens suksessoppskrift? Hvorfor har de lykkes? Her er noen refleksjoner fra vår Agile Safari. 

Samarbeid på tvers gir bedre ideer

ING har etablert en One Agile Way of Working, der alle team er organisert rundt kunder og produktutvikling. Aktiviteter som treffer en og samme kunde er organisert i såkalte Squads, som igjen ligger under ulike Tribes – en enhet som dekker ett produkt-/tjenesteområde.

Post-it lapper henger rundt om kring på veggene

Hvis en Squad har fått en ny idé uten en klar «landingsplass», legges den inn i et slags akseleratorprogram. Programmet går over 3 måneder, der utfallet enten er å dra ideen inn til et agilt team, eller forkaste den. Som en del av programmet får man ressurser til å videreutvikle prosjektet som egne innovasjonscoacher, mulighet for samarbeid med leverandører og egne budsjetter. 

 

Strategien gjøres levende og forståelig for alle

For å sikre rett fokus i hele organisasjonen, er INGs visjon og strategi brutt ned til konkrete brukerhistorier og prioriterte oppgaver. Alle i organisasjonen skal vite hva overordnede mål betyr for sin Tribe, sin Squad og for seg selv. 

KPI-er løftes ut fra tradisjonelle Excel-ark og inn i kreative formater på veggene. Rundt om i landskapet finnes flere gode arenaer for å diskutere videre tiltak og prosess. 

 

ING har et eget kulturprogram for medarbeiderutvikling

ING har virkelig tatt behovet for en felles kultur og mindset på alvor. Med færre lederroller og felles KPI-er har det vokst frem nye roller og helter i organisasjonen – fageksperter som ønsker å lykkes som team og som etterstreber det beste for kundeopplevelsen.

Det var veldig inspirerende å se hvordan ING er organisert. Vi ser absolutt et potensial for økt kundefokus og effektivitet gjennom fokus på tverrfaglig samarbeid etter agile prinsipper.

Mårten SkjøstadHead of digital organisation development at Gjensidige Division Private

Kjennetegn hos de som lykkes

En viktig lærdom fra arbeidet med ING er at selv helomfattende endringer er mulig å gjennomføre bare man vil det nok, står i løpet og prøver og justerer helt til man lykkes.

PwCs ekspert på tjenestedesign, Lavrans Løvlie, trekker frem 4 fellestrekk hos de som lykkes:

 • Starter med dyp innsikt og klar visjon fra toppen
 • Ledelsen bygger en anerkjennelse i organisasjonen av at man må gi slipp på mye av det etablerte for å lykkes

 • Organisasjonen fokuserer på kultur og holdning mer enn verktøy og metode

 • Virksomheten finner sin egen, unike vei mot Enterprise Agility gjennom utforskning

 

Vil du lære mer?

Er du nysgjerrig på mulighetene som ligger i en agil arbeidsform? Vi tar gjerne en prat om hvordan din virksomhet kan tilnærme seg Enterprise Agility for å sikre fremtidig konkurransekraft.

Slik kan vi hjelpe deg

 

Lavrans Løvlie, partner og ekspert på tjenestedesign i PwC.

Det radikale med smidig organisering er at det er en 100 % kundeorientert måte å rigge organisasjonen på.

Lavrans Løvlie,partner og ekspert på tjenestedesign i PwC. Han kjenner Gjensidige gjennom 10 års arbeid med kundeorientering.

PwCs bidrag til ING 

PwC har i en årrekke bistått ING på reisen mot å bli en globalt ledende agil pioner. Blant våre leveranser er:

 • Opprettelse av DevOps-team

 • Forenkling av IT-arkitektur og release-automatisering

 • Bistått som transformasjonspartner under implementeringen av nye agile/smidige prosesser, metoder og verktøy på tvers av organisasjonen
   

PwCs bidrag til Gjensidige

Gjensidige har de siste årene gjort mange løft innen digitalisering. PwC har støttet Gjensidige på veien mot å bli en mer digital organisasjon, både på prosjektleder-siden, men også innen tjenestedesign.

Nå jobbes det med et prosjekt for å vurdere hvor moden organisasjonen er med tanke på smidighet og hva som må til for å ta neste steg på reisen. 

 

Kontakt oss

Lavrans Løvlie

Lavrans Løvlie

Partner | Leder av Designteamet i PwC, PwC Norway

Tlf: 918 06 139

Andre Kopperud Gill

Andre Kopperud Gill

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 64 392