Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Frykter cyberkriminalitet mest av alt

Nøkkelfunn fra PwCs Global CEO Survey 2022

Fire av ti norske ledere er svært bekymret for cyberkriminalitet.

De norske topplederne som er bekymret for cyberangrep er mest redde for at de skal bli hindret i å selge sine produkter og tjenester. 65 % sier de er ekstremt redde for at cyberangrep skal sette dem ut av spill. Det viser PwCs CEO survey med 4,446 toppledere fra 89 land.

Mangler cyberkontroll

– At norske toppledere frykter cyberangrep mer enn noe annet, kan tyde på at de ikke har fått kontroll på dette ennå. Vi vet at nesten halvparten av norske bedrifter har blitt utsatt for cyberbedrageri (PwCs Cyber Survey 2021), og trolig vil det bli verre før det blir bedre, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Topplederne vil gjerne slippe ut mindre klimagasser. Men de belønner ikke lederne som bidrar

Halvparten har med klima i sin forretningsstrategi, men bare 7 av 100 har det med i bonus/lederlønnsordninger.
– Skal det bli fart på klimakampen, så må lederne bli belønnet for å slippe ut mindre klimagasser. De må få et ansvar, sier toppsjef i PwC, Leif Arne Jensen (avbildet).

Sammenlignet med globale ledere er de norske bedre på å ta med utslippsreduksjon og kjønnsfordeling i sin strategi. Men de norske er dårligere på å belønne ledere som klarer å slippe ut mindre klimagasser.

Få forplikter seg til nullutslipp

Kun 2 av 10 globale selskaper har forpliktet seg til netto nullutslipp. Majoriteten er store børsnoterte selskaper fra karbonintensive bransjer. Over en tredjedel av selskapene har ikke forpliktet seg til utslippskutt i det hele tatt.

Rekordhøy optimisme blant topplederne

Åtte av ti norske toppledere tror på økonomisk vekst globalt i året som kommer.

Ni av ti norske toppledere tror på økonomisk vekst i Norge i året som kommer.

Dette er det høyeste nivået av optimisme på ti år.

Norge ser på Sverige, Tyskland og USA som de viktigste handelspartnere.

PS: CEO survey-respondentene svarte på undersøkelsen høsten 2021.

Fakta CEO-undersøkelsen 2022

  • 77 % har sterk tro på økonomisk vekst i Norge det neste året.
  • 43 % er ekstremt eller veldig bekymret for at cyber-kriminalitet skal påvirke bedriften negativt det neste året.
  • 49 % av de norske selskapene har med klima i sin strategi.
  • 7 % har utslippsreduksjon som en del av bonus og lederlønnsordninger.
  • 19 % av de globale selskapene har forpliktet seg til nullutslipp.
  • 34 % av norske virksomheter har hverken forpliktet seg til netto nullutslipp eller til å bli karbonnøytrale.
  • 45 % av norske toppledere mener sluttdatoen for oljeproduksjon i Norge bør være etter 2035.
  • 6 % svarer at kjønnsbalanse er en del av lederlønns- og bonusordningene.
  • 4 % har inkludert mangfold i lederlønns- og bonusordningene.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway