Mangfold som konkurransekraft

Selskaper med en god blanding av kulturer, kjønn og faglig bakgrunn har større forutsetninger for å lykkes.

Kulturell kompetanse 

I følge McKinseys rapport Delivering through diversity fra 2018, er selskaper med større grad av mangfold mer attraktive for arbeidssøkende. Både de ansatte og kundene er mer fornøyde. Selskapet tar bedre beslutninger og sikrer sin plass i markedet.

Noen selskaper anser mangfold som en kilde til konkurransefortrinn, for andre er dette et spørsmål om samfunnsansvar eller å følge lovgivning. For noen er mangfold helt essensielt for vekststrategien. I dagens globaliserte samfunn kan lokal ekspertise være avgjørende for å finne den beste løsningen. Det er mye konkurransekraft å hente i mangfold.

Det ligger en forventning hos kundene til at vi også kan levere på en kulturell innsikt og forståelse av det aktuelle markedet. Vi har derfor hatt et sterkt fokus på ansettelse av folk med ulik bakgrunn, både i form av etnisitet, kultur, religion og fagkunnskap.

Gunnar Holm Ringen, partner og leder for gransking

PwCs granskingsteam bistår daglig både nasjonale og internasjonale kunder med å beskytte seg mot digitale angrep. Et av teamets mange styrker er deres mangfoldige sammensetning. Teamet besitter kulturell kompetanse fra USA, Russland, Iran, Malaysia, Kina, Peru og Norge. Dette er et mangfold som gjenspeiler en intern satsing granskningledelsen har hatt over lengre tid.

Granskingsteamet i PwC

Granskingsteamet i PwC

Fagkompetanse er ikke nok

Det er ikke lenger nok å bare ha relevant og sterk fagkompetanse. I sammenheng med økt globalisering, har selskaper økt behov for kulturell innsikt og lokal forståelse av nye markeder.

Spisskompetanse er svært viktig for å hevde seg, men evnen til å se problemstillinger fra ulike perspektiver er stadig mer kritisk.

Selv om vi samarbeider tett med våre internasjonale kollegaer er det en stor fordel i prosjektene og ha integrert kulturell og språklig kompetanse sammen med den faglige. På den måten klarer vi å levere høy faglig kvalitet med hurtighet og effektivitet til våre kunder.

Gunnar Holm Ringen, partner og leder for gransking i PwC Norge
Gunnar Holm Ringen, partner og leder for gransking i PwC Norge.

Gunnar Holm Ringen, partner og leder for gransking i PwC Norge.

3 raske med granskingsteamet 

Lorena Carthy

Lorena Carthy, trainee forensic tech.lab, Gransking

Hvordan er din kompetanse og bakgrunn?

Jeg er født og oppvokst i Peru. Jeg snakker 4 språk, hvorav ett er tegnspråk. Dette gjør meg ekstra god til å lese kroppsspråk. Dessuten forstår jeg både den fargerike latino-kulturen og den lavmælte norske kulturen.

 

Hvordan opplever mangfold i ditt miljø?

Det er avgjørende. Flere ideer og synspunkter genereres, og det åpner for flere løsninger. Vi lærer stadig vekk nye ting fra hverandre. Vi hadde ikke vært like effektive som vi er, uten vårt kulturelle mangfold.

Hvorfor valgte du PwC?

For å si det enkelt, jeg ville jobbe med de beste. Jeg ville lære mer, utfordre meg selv og føle meg inkludert. Alt det får jeg. Og det er supert!

Raha Rasai

Raha Rasai, Manager, Gransking

Hvorfor er din kompetanse og bakgrunn ekstra viktig i ditt arbeid?

Jeg bistår kunder med å forstå risiko rundt hvitvasking og underkategorier som de-risking. Det betyr at jeg rådgir kunder i sårbare situasjoner. Da kommer min bakgrunn sammen med gruppens erfaring godt med.

 

Hvordan opplever du viktigheten av mangfold i ditt miljø?

Mitt forrige arbeidssted hadde også et internasjonalt miljø. Jeg føler at mangfold fører til styrke. I vårt team har vi en god fordeling av alder, nasjonalitet og arbeidserfaring. Dette er utelukkende positivt.

 

Hvorfor valgte du å jobbe i PwC?

PwC var veldig relevant med min bakgrunn. Et internasjonalt og faglig tungt miljø, med muligheter for selvutvikling. Dette fikk jeg også bekreftet etter møter med ledelsen og min nærmeste leder.

 

Jack Esposito

Jack Esposito, Manager, Gransking

Hvordan er din kompetanse og bakgrunn i forhold til viktighet?

Jeg mener at vårt teams kulturelle bakgrunn og vår kompetanse går hånd i hånd. Vi jobber med en rekke ulike prosjekter i land over hele verden. Det er viktig å forstå de subtile kulturforskjellene, og dette er kritisk for å for å gjennomføre vårt arbeid. Det er fantastisk å ha kollegaer som kan hjelpe til med å forstå kinesisk, eller forklare forretningskulturen i Russland.

 

Er mangfold noe du merker er viktig i din jobb?

Å være en del av et mangfoldig team er helt avgjørende for meg. Karrieremessig er det viktig fordi jeg får jobbe med internasjonale problemstillinger, men for meg personlig har det vært enda viktigere. Jeg er fortsatt ny her i Norge. Takket være teamet føler jeg meg inkludert, og som et viktig bidrag. 

 

Hvorfor valgte du å søke på jobb i akkurat PwC?

Da jeg flyttet til Oslo lette jeg etter et internasjonalt selskap med internasjonal kultur. Jeg er fra USA, og jeg kjente til PwC fra før av. Derfor ble dette et av de første selskapene jeg oppsøke. Etter å ha pratet med noen av de ansatte skjønte jeg at jeg kom til å passe godt inn.

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, PwC Norway

Tlf: 952 60 175