Asker kommune løser utenforskap

20/05/20

Mange unge voksne faller utenfor samfunnet. Det koster oss 620 000 kroner hvert år. Hvordan sørger vi for at de blir ivaretatt?

– I den nye normalen vil flere mennesker havne utenfor samfunnet. Da trenger de hjelp fra ulike kommunale eller statlige virksomheter, men kan ofte oppleve at ingen snakker sammen, og det er både demotiverende og slitsomt. Heldigvis har Asker jobbet for å løse dette, sier Roger Mortensen, partner i PwC.  

Fra saksforvalter til velferdslab

Asker kommune ville være mer enn en forvalter av saker. De ville tenke som en investor, der det er menneskene det investeres i. De ville gjøre det enkelt å komme tilbake for de som stod utenfor. Dette ønsket ble starten på Asker velferdslab. 

I Asker velferdslab møter innbyggeren et investeringsteam sammensatt av representanter fra ulike tjenestespekter som NAV, skole, Politiet og Rushjelpen.

– Vi har fjernet siloer og utviklet et tilbud basert på brukernes premisser, forklarer Lene Conradi, ordfører i Asker kommune. 

Investeringsleder, med team, har full myndighet og mandat til å fatte beslutninger om hvilke tiltak som bør iverksettes på tvers av virksomheter i kommunen. Det gjør alt mer effektivt.

Lene ConradiOrdfører i Asker kommune
Lene Conradi

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune. Fotograf: Eldøy.

Se tjenesten fra innbyggernes perspektiv

John Holager, direktør i PwC, har hatt en sentral rolle i utviklingen og uttestingen av tjenestekonseptet.

– Vi har brukt mye tid på det vi kaller brukerorientering – at tjenesten møter brukernes faktiske behov. For å se situasjonen fra brukernes perspektiv, har vi involvert innbyggerne hele veien. Vi har vært hjemme på besøk hos ulike mennesker, invitert dem til å lage ideer med oss, og utviklet en nokså omfattende pilot av selve tjenesten, sier Holager.

Drømmen er fast jobb og et sted å bo

I tillegg til tett oppfølging fra investeringsteamet, er familien involvert gjennom hele prosessen.

– Teamet kartlegger innbyggerens situasjon i et 360°-perspektiv. Samtalen starter gjerne med ett enkelt spørsmål: «Hva drømmer du om?». De aller fleste svarer fast jobb og et sted å bo. Sammen med familien legges det en plan for hvordan kommunen best kan hjelpe med å realisere drømmen, sier Conradi.

Asker velferdslab har gitt meg god hjelp og verdifulle råd gjennom en vanskelig tid. Det har betydd enormt mye. Vi fikk et sted å bo, og jeg har fått hjelp som gjør at jeg nå stiller sterkere i arbeidslivet. Og det beste er at vi kun forholder oss til en person.

Abdi,innbygger, Asker kommune

Gevinsten av å løse utenforskap er enorm

Asker velferdslab skal ikke bare løse innbyggernes utfordring, men også gi gevinster for kommunen og samfunnet rundt.

– Samfunnskostnaden for ungdommer i en vanskelig livssituasjon er 620 000 kroner hvert år. Gevinstpotensiale ved å få disse ungdommene tilbake i samfunnet er enorm, sier Mortensen.

– Vi er opptatt av effekt, både for innbyggeren, familien, kommunen og samfunnet. Derfor har vi også faste rutiner for måling og rapportering. Til nå ser vi at familiene og ungdommene får bedre levekår gjennom økt inntekt, høyere arbeidsdeltakelse, bedre boligsituasjon og en avklart helsesituasjon. Dette er et langsiktig arbeid, og vi må derfor måle effekt over flere år, sier Conradi. 

Les mer om løsningen her! (PDF, 3.1 MB)

 

Roger Mortensen

– Det er gøy å se hva man kan få til når man fjerner siloer. Jeg håper Asker velferdslab kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Roger Mortensen, partner og leder for PwCs satsning i offentlig sektor.

Store endringer i tankesettet i offentlig sektor

– Norske kommuner skal løse flere oppgaver, men med mindre budsjett. De har derfor måttet tenke nytt på hvordan oppgaver løses og organiseres. De siste årene har vi sett et skifte i tankesettet i offentlig sektor, der stadig flere beveger seg fra å være en formynderkommune til det vi kaller en samskapningskommune. Asker Velferdslab er et eksempel på beste praksis som bør være til stor inspirasjon for andre kommuner, sier Mortensen. 

Ble hedret med innovasjonspris

Asker kommune fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris i 2017, der arbeidet med Asker velferdslab stod frem som en sentral del av begrunnelsen. Prosjektet var også én av syv finalister under arrangementet «Edge of Government» under konferansen «World Government Summit» i Dubai i februar 2018. 

Les mer om Asker velferdslab hos Asker kommune.

Dette har vært et prosjekt hvor jeg virkelig opplever at vi har bidratt til å gjøre en forskjell. Prosjektet setter fokus på å hjelpe de i samfunnet som trenger det mest.

Fredrik Dingsør-DehlinSenior Manager i PwC og prosjektleder for Asker Velferdslab

PwCs bidrag

PwC har bistått i utviklingen og uttestingen av tjenestekonseptet Asker velferdslab. 

Dette har inkludert områder som gevinstrealisering og tjenestedesign, herunder utforming av investeringsplaner og overordnet metodikk for oppfølging av gevinster. 

PwC har bidratt med avgjørende kompetanse i utvikling av Asker velferdslab, spesielt i videreutviklingen av investeringstenkningen og i arbeidet med å måle gevinster. Dette har vært veldig lærerikt!

Ingrid BlichfeldtProsjektleder for Asker velferdslab

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699

Lavrans Løvlie

Lavrans Løvlie

Partner | Leder av Designteamet i PwC, PwC Norway

Tlf: 918 06 139