Datatilsynet setter søkelys på kameraovervåking

Norske virksomheter bør være forberedt på kontroll

Kameraovervåking kan være en effektiv og relativt enkel måte å forebygge uønskede hendelser på. Og det kan være et nyttig verktøy i oppklaringen av uønskede hendelser. Både offentlige og private virksomheter benytter derfor kameraovervåking som en del av sitt sikkerhetsregime.

Samtidig kan kameraovervåking innebære et inngrep i personvernet til den som blir filmet. I april varslet Datatilsynet at de vil kontrollere kameraovervåkingen ved en rekke skoler, og flere kommuner og fylkeskommuner har blitt kontaktet allerede. I denne artikkelen gir vi noen råd til hvordan private og offentlige virksomheter nå bør forberede seg. 

 

Flere kommuner og fylkeskommuner har allerede blitt kontaktet

Kommunene vil også bli bedt om at det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger til grunn, deriblant om det er gjort personvernkonsekvensvurderinger. Begrunnelsen for disse kontrollene er at barn og unges rett til privatliv skal bli tatt på alvor.

Kontrollen innebærer blant annet at kommunene må redegjøre for hvorvidt de har vurdert hvilke konsekvenser overvåkningen kan medføre for elevenes personvern, og eventuelt iverksatt tiltak for å redusere risikoen.

Dette kan være tiltak som for eksempel knyttes til tiden kameraene gjør opptak. Dersom hensikten med kameraovervåking på en skole er å forebygge hærverk, er det antageligvis mindre behov for å filme i skoletiden enn på kvelder og i helger. Det vil også bidra til å redusere personvernkonsekvensene betraktelig, fordi man også reduserer opptakstidene. Andre tiltak kan knytte seg til hvor kameraene plasseres, hvor lenge opptak lagres, hvem som har tilgang til opptak og hvordan elevene informeres om kameraovervåkingen.

 

Hva vil Datatilsynet se på i sin kontroll?

Datatilsynet har bedt kommunene å redegjøre for følgende områder:

  • Hva formålet med kameraovervåkningen er.
  • Hvilke tidspunkter den skjer på. 
  • Hvilke områder som overvåkes.
  • Hvilke vurderinger som ligger til grunn for overvåkingen, deriblant om det er gjort personvernkonsekvensvurderinger.

Steder hvor du typisk ikke har lov til å overvåke

  • Steder der de som ferdes har en særlig forventning om diskresjon, slik som hotellrom, toaletter og prøverom. 
  • I tillegg skal man være forsiktig med å overvåke steder der sårbare grupper oppholder seg. Dette vil for eksempel gjelde barn og unge i barnehage og på skole. 
  • Det samme gjelder for mennesker i sårbare situasjoner, slik som pasienter og pårørende ved et sykehus.
Kameraovervåking utendørs

Foto: Adobe Stock

Vurdering av personvernkonsekvenser

Plikten til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser er ny med personvernforordningen (GDPR), og noe mange behøver bistand til. En vurdering av personvernkonsekvenser skal utføres der hvor det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter. Dette vil blant annet være tilfellet ved kameraovervåkning av offentlig tilgjengelige områder i stor skala.

Start arbeidet nå!

Vår anbefaling er at de virksomhetene som utfører kameraovervåkning, eller andre behandlinger som kan medføre behov for en vurdering av personvernkonsekvenser, starter arbeidet med dette så snart som mulig. Vi i PwCs personverngruppe bistår gjerne.

Les mer om våre tjenester knyttet til personvernkonsekvensvurderinger.

 

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Christine  Ask Ottesen

Christine Ask Ottesen

Direktør Personvern, PwC Norway

Tlf: 928 09 229