4 tips for å lykkes med Lean Startup

 

Det er ikke bare startups som har nytte av Lean Startup. Alle bedrifter har noe å lære av denne måten å jobbe på. Her får du våre beste tips! 

 

1. Et bra team slår en dårlig idé

Har du et bra team og starter med en dårlig ide, så kan du bli vinner allikevel. Du tester produktet i markedet, og endrer i retningen du ønsker.

"Det viktige er å finne en god løsning på et reelt problem. Da gjelder det å ikke forelske seg i produktet ditt, men å jobbe for å utvikle den beste løsningen."

PwC rådgiver Aleksander Torstensen

2. Hold ut!

Hvor lenge du er villig til å holde ut, øker sjansen for å lykkes. I Norge er arbeidsmarkedet så bra, at det for de fleste er det enklere å få seg en jobb etter utdanningen og tjene godt.

"Har du et viktig problem du virkelig brenner for å løse, gjelder det å ikke gi deg selv om det første produktet mislykkes i markedet."

PwC rådgiver Aleksander Torstensen

3. Vis frem produktet selv om det ikke er 100%

Ikke vær redd for å vise hva du holder på med. Da kan det godt hende du får gode tilbakemeldinger og råd. Selv om du mislykkes med dette produktet, gjør det ikke noe så lenge du holder deg til problemet du vil løse.

 

4. Prøv og feil!

Teste, teste, teste på reelle brukere. Da slipper du å synse i din egen lille hule, og du finner ut hva du må endre for å finne et produkt som folk kommer til å bruke og betale for. Oftest er det mange prøverunder før du er klar for å skalere opp.

 

Aleksander Torstensen og Jone Bauge fra PwC hjelper startup-bedrifter.

Jone Bauge og Aleksander Torstensen fra PwC hjelper startup-bedrifter.

Dette er Lean Startup

Lean Startup bygger på prinsipper innen lean produksjon, med ulike typer forbedringsarbeid som gir reduksjon i ressursbruk, og samtidig øker verdien for kunden. Metodikken faller innenfor en familie av metodikker kalt smidig (agile), med kontinuerlige leveranser. 

Lean Startup sitt fokus er å skape et levedyktig business case gjennom kontinuerlig forbedring, validert læring og hypotesedrevet eksperimentering. 

 

Korte ned "time-to-market"

Sentralt i metoden er å korte ned «time-to-market» på produkter og tjenester ved å introdusere en iterativ utviklingssyklus. I et nøtteskall følger metoden tre steg, en iterativ «build, measure and learn»-prosess:

  • Build: Det bygges et «Minimum Viable Product» (MVP). Dette er et produkt eller en tjeneste som inneholder et minimum av det som trengs for å dekke de viktigste behovene hos kunden
  • Measure: Basert på hypoteser testes produktet eller tjenesten sammen med kunden
  • Learn: Basert på tilbakemeldingene fra kunden kan det vurderes om samme strategi skal følges, altså «persevere», eller om det skal gjøres en endring i strategi, altså en «pivot»

 

Measure - Learn - Build

Kontakt oss

Jone Bauge

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 732