Lean Startup, Design Thinking, Lean. - Hva er det egentlig?

Lean Startup og Design Thinking er i vinden om dagen.

Vi gjør det litt enklere for deg å forstå hva Lean, Lean Startup og Design Thinking faktisk er. Og hva det ikke er.

Innovasjon versus forbedring

La oss starte med hovedforskjellen mellom Lean og Lean Startup og Design Thinking. Lean Startup og Design Thinking er metodikker som i utgangspunktet benyttes i innovasjonsprosesser, enten for å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. 

Lean derimot brukes når produktet eller tjenesten er lansert og etablert for å forbedre prosessen knyttet til å levere tjenesten eller produktet. 

Lær mest mulig om kunden

Alle tre tilnærmingene tar utgangspunkt i brukeren, og det handler om å lære så mye som mulig om kunden for å kunne forstå hva som oppleves som verdiskapende.

I Lean Startup og Design Thinking handler det om å utvikle et produkt eller en tjeneste som vil skape verdi.

Lean er en metodikk og en filosofi som benyttes når det allerede finnes et produkt eller en tjeneste som skaper verdi for kunden, men hvor man ønsker å forbedre prosessen knyttet til å produsere produktet eller tjenesten. Dette gjøres ved å fokusere på å kun utføre aktiviteter som kunden opplever tilfører verdi til produktet/tjenesten. 

Nøkkelen til suksess er å bruke alle disse tre tilnærmingene i kombinasjon. Ved å bruke Design Thinking kan man forstå det egentlige behovet til brukeren, for så å bruke Lean Startup til å utvikle et produkt eller en tjeneste som faktisk dekker dette behovet. Videre bør man bruke Lean til å forbedre prosessene knyttet til å levere produktet eller tjenesten etter at det er lansert.

Siri Bruskeland, Lean-rådgiver i PwC

Innovasjon: Test hele tiden

Hva er da forskjellen på Lean Startup og Design Thinking, som begge er innovasjonsmetodikker?

La oss starte med hvordan de skiller seg fra tradisjonell innovasjon. Den tradisjonelle tilnærmingen til innovasjon har vært å ha en idé om et produkt eller en tjeneste, utvikle dette ferdig, for så å levere produktet eller tjenesten til markedet og håpe på at det slår an. Dette er en tilnærming til innovasjon som innebærer høy risiko: det krever store investeringer til produkt- og tjenesteutvikling, og det er svært stor usikkerhet knyttet til om produktet eller tjenesten vil slå an i markedet.

I dagens verden hvor brukerens ønsker og behov endrer seg raskt, er dette en tilnærming til innovasjon som innebærer økende risiko.

Svaret på dette har vært å utvikle innovasjonsmetoder som inkluderer hyppig utvikling av prototyper og «beta»-tjenester, mens man hele tiden tester det på brukeren underveis for å kunne justere, og ofte også forkaste, produktet eller tjenesten. Dette omtales som en «smidig prosess».

Ved å drive innovasjon og utvikling på denne måten tilpasser selskaper produktet eller tjenesten til brukeren som hele tiden er i endring, og selskaper minimerer dermed risiko.

Lytt til brukerne underveis

Så da vet vi altså at Lean Startup og Design Thinking er innovasjonsmetodikker som skiller seg fra tradisjonelle innovasjonsmetoder ved at de begge har kjappe iterasjoner med brukerne underveis i utviklingen av produktet eller tjenesten.

Da gjenstår det å forstå hva hovedforskjellen mellom Lean Startup og Design Thinking er. Dette kan forklares gjennom at man i Lean Startup starter med en idé/hypotese om et produkt eller en tjeneste som man tror oppleves som verdiskapende for kunden.

Man tar utgangspunkt i et allerede definert behov og lager så en "Minimum Viable Product (MVP)" som testes på potensielle brukere. Det vil si en prototype av et produkt eller tjeneste som har akkurat nok egenskaper til å dekke kundebehovet, men som på ingen måte er ferdigutviklet. Basert på tilbakemeldingene fra kunden forkaster man enten MVP’en, eller justerer MVP’en, før man tester den på brukere på nytt.

Finner behov brukerne ikke visste de hadde

Design Thinking-metodikken benyttes enda tidligere i innovasjonsprosessen enn Lean Startup. I stedet for at selskaper som jobber etter Design Thinking-metodikk tar utgangspunkt i et definert brukerbehov de ønsker å tilfredsstille, starter de med å definere hva det faktiske behovet er. Dette gjøres i svært åpne/grønne faser hvor hovedfokuset er å få en empatisk forståelse for problemet de forsøker å løse. Man kan si at Design Thinking er en menneske-sentrert tilnærming til innovasjon.

Ved hjelp av en rekke verktøy fra designverdenen som f.eks. empati-intervjuer, lærer selskapene mer og mer om brukerne og deres behov. Det er først når vi forstår hva det faktiske behovet er at vi begynner å få en idé om et produkt eller en tjeneste som kan dekke dette behovet. Når kundebehovet er definert jobber vi i Design Thinking-prosesser stort sett på samme måte som vi gjør i Lean Startup.

På mange måter kan vi si at Lean Startup er en del av Design Thinking. Lean Startup representerer en mer åpen og kreativ fase hvor brukernes behov blir definert, og som man så kobler på Design Thinking-metodikken.

 

Kontakt oss

Lavrans Løvlie

Lavrans Løvlie

Partner | Leder av Designteamet i PwC, PwC Norway

Tlf: 918 06 139