Klimakontrollen

Hvordan ligger Norge an på veien mot klimamålene?

Klimakontrollen
  • 14/06/23

– Klimakontrollen skal være en temperaturmåler på norsk klimapolitikk. Vi vet hva som skal til for å kutte utslippene, og med Klimakontrollen skal vi måle om politikerne faktisk gjør det som skal til, sier Stig Schjølset, fagsjef i ZERO.

Illustrasjon med tekst: Klimakontrollen sier for treigt

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. På veien mot mål trenger vi gode tall og analyser på hvor vi står i klimaarbeidet. 

Sammen med Miljøstiftelsen ZERO og Skift - Næringslivets klimaledere, har PwC bygget en nettside som viser status på fremdriften i norsk klimapolitikk.  

— For første gang har vi et verktøy som måler faktisk effekt av norsk klimapolitikk. Klimakontrollen vil gjøre det lettere å se hvor vi har god fart i klimaarbeidet, og på hvilke områder politikken må skjerpes, sier Stig Schjølset, fagsjef i ZERO.

Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft og klimatjenester i PwC, tror verktøyet vil ha stor verdi både blant politikere, journalister, folk i næringslivet og interesseorganisasjoner, og blant folk som generelt er opptatt av klima og miljø. 

— Det er fortsatt behov for å videreutvikle virkemidlene som øker tempoet i omstillingen og som tar oss til mål. Vi håper at en enkel og pedagogisk oversikt vil bidra til at enda flere deltar i klimadebatten og legger press der det trengs.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere, håper å se mer fokus på politikkutforming og virkemidler fremover. —Norge står foran en stor klimaomstilling, vi vet hvilke tiltak som skal til, men trenger mer fokus på politikkutforming og virkemidler. Det har vi nå samlet på klimakontrollen. Dette gjør det lettere å se hvilke tiltak som har størst effekt, og dermed størst mulighet for næringsutvikling.

Hanne Løvstad er partner og leder for bærekraft og klimatjenester i PwC.

Hanne Løvstad leder PwCs bærekraftsavdeling i Norge og har lang erfaring fra strategisk og operasjonell styring. I PwC jobber hun med rådgivning innen bærekraftsstrategi, klimarisiko og omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Viser status på fremdriften i norsk klimapolitikk

Erlend Bjørklund, leder for klima og natur i PwC og prosjektleder for utviklingen av Klimakontrollen, forteller at vi i dag har et mulighetsrom for klimapolitikk delt inn i fem hovedkategorier: elektrifisering, karbonfangst- og lagring, effektivisering, hydrogen og biodrivstoff. Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer.

— Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel — hva som ligger bak startstreken, hva som går for treigt, hva som snart er i mål og hva vi er i mål med, forklarer Bjørklund. 

Med Klimakontrollen.no kan man samlet se effekten av tiltak, virkemidler og politikk, sektor for sektor, tonn for tonn.

Bjørn K. Haugland, Administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere.

Ønsker å invitere flere inn i tematikken

Tjenestedesigner i PwC, Geir Atle Hustoft, forteller at det har vært viktig å presentere innholdet på en lettfattelig måte som inviterer flere inn i tematikken.

— Innsiktsarbeidet viser at folk flest opplever klima, klimapolitikk og utslipp av klimagasser som komplekst og utfordrende å forstå. For å møte brukerne på en best mulig måte, har vi utviklet digitale prototyper, kjørt brukertester og justert deretter. Vi har hatt et spesielt fokus på å balansere innholdet på en måte som gjør at leserne forstår alvoret av situasjonen samtidig som de blir motivert til handling, sier Hustoft. 

— Ambisjonen er at nettsiden skal leve og brukes over mange år, og vi vil kontinuerlig jobbe med å videreutvikle den. Innspill og tilbakemeldinger fra folk som tester den nå fremover, har stor verdi, oppfordrer han. 

Om prosjektet 

Prosjektet er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC. Datagrunnlaget er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden, gjennom et tett samarbeid mellom tjenestedesignere, bærekraftseksperter og programmerere.

Ved spørsmål om nettsiden, ta kontakt med Skift via Bjørn Haugland (+47 976 87 315), Zero via Stig Schjølset (+47 905 60 459), eller PwC via Erlend Bjørklund (+47 952 60 664)

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg