Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Likestilling er lønnsomt for virksomheter

17/06/19

Ulrik Hallén Øen og Hanne Løvstad

– Likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet, sier rådgiver Ulrik Hallén Øen og bærekraftsdirektør Hanne Løvstad i PwC.

Bærekraft og lønnsomhet henger sammen

-Flere kvinner i ledelsen kan bidra til høyere avkastning og mer stabil vekst på lang sikt, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC.

Hvordan selskaper presterer når det gjelder likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser rapporten Investing in Gender Equality, som PwC har laget på oppdrag for CARE og Storebrand.

Rapporten viser at likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet.

Slik kan investorer finne ut av om selskapene ivaretar likestilling: 

1. Se på likestilling i styret og ledelse, likelønn, karrieremuligheter, fleksibel arbeidshverdag osv. 

2. Finne selskaper som leverer produkter og tjenester som fremmer likestilling i samfunnet. For eksempel  investere i selskap som jobber for mobilnett i områder hvor det er dårlig. Mobilt nettverk øker sannsynligheten for kvinner å få tak i for eksempel mobiltelefon og bankkonto. Dette gjelder store deler av verden.

Jan Erik Saugestad og Gry Larsen

– Dette bekrefter det vi i CARE hele tiden har vært overbevist om: Det er ikke bare riktig å satse på likestilling, det lønner seg også, sier generalsekretær i CARE, Gry Larsen. Administrerende direktør i Storebrand Jan Erik Saugestad t.v.

65 børsnoterte nordiske selskaper er undersøkt for første gang

Det er første gang nordiske selskaper har blitt analysert med tanke på dette. 65 børsnoterte nordiske selskaper er undersøkt, og i tillegg er flere norske investorer intervjuet om i hvilken grad de har vurdert likestilling som en faktor i sine investeringer.

Mangfold gir bedre idéer

Kjønnsmangfold i et selskap gir mer kritisk og kreativ tenking. Dette resulterer i flere ideer, og mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse, viser rapporten.

Fakta:

  • Rapporten "Investing in Gender Equality" er gjennomført av PwC, på oppdrag for Storebrand og CARE.

  • Rapporten tar for seg internasjonale analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling, både i arbeidsmarkedet og for enkeltselskaper.

  • Rapporten inneholder også en analyse av de 65 største børsnoterte selskapene i Norden.

  • Analysen viser at selskaper med høy kvinneandel i ledelsen har høyere driftsmargin, høyere avkastning, og mindre volatil vekst. Selskaper med høy kvinneandel i styret har høyere vekst, høyere driftsmargin, høyere avkastning og lavere volatilitet. Selskaper med høy kvinneandel i både styre og ledelse gjør det bedre enn selskaper med lavere kvinneandel i både styre og ledelse på alle de finansielle indikatorene.

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Ulrik  Hallen Øen

Ulrik Hallen Øen

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 991 06 213