Overvinn frykten for datamisbruk

- og lev godt med et digitalt økosystem skreddersydd for deg

Ny personvernundersøkelse viser at mange nordmenn fremdeles er skeptiske til å utlevere personlige data. Dette til tross for at spørsmålene i undersøkelsen er stilt under forutsetning om at personvern er fullt ut ivaretatt.

 

Ifølge Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC, er det ikke rasjonelt å tro at det å dele mer og oftere, alene vil føre til økt svindel og datamisbruk. Han mener derimot at det er flere klare fordeler ved å dele personopplysninger og at de med tillit til systemet vil kunne oppleve å få et betydelig enklere liv.

 

Skeptiske til å dele personlige data

I en fersk personvernundersøkelse, gjennomført av Opinion AS på vegne av PwC, oppgir fire av ti nordmenn at de ikke ønsker å dele noen form for personlige data for å få bedre og mer skreddersydde tilbud, varer og tjenester.

Alle spørsmålene i undersøkelsen er stilt under forutsetning om at personvern er fullt ut ivaretatt.

Likevel uttrykker altså nordmenn en motvilje til å oppgi personlige opplysninger ved kjøp eller bruk av tjenester, på mobil, tablets eller PC.

Det er hvem du deler opplysningene med og hvilke opplysninger som er viktig. Det er flere klare fordeler ved å velge å dele personlig data, men du må ta stilling til hvem du stoler på. GDPR er laget nettopp for å gi nordmenn økte rettigheter, og virksomheter vil også få større plikter til å ha orden i sysakene slik at deling av personopplysninger skal være trygt og gi et enklere digitalt liv.

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC
Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Vinnerne blir de som shopper banker og tjenester

Blant respondentene som er mer positive til å utlevere personlige data, oppgir 41% å være villige til å gi fra seg stedsdata. Kun 19% sier seg villig til å gi fra seg data ved nettbesøk, og så få som 11% er villig til å gi fra seg data fra aktivitetsmålere, som Fitbit, treningsapper og pulsklokker.

Som forbruker vil en aldri fullt og helt kunne forsvare seg mot datamisbruk, og det kan like gjerne skje hos internasjonale aktører som Facebook og Google, som hos mindre, nyoppstartede og mer ukjente aktører.

Det er heller ikke sånn at du minsker faren for datamisbruk om du begrenser antall innloggingsprofiler. Angrepet kan like gjerne treffe de få aktørene med tillatelse til å oppbevare data om deg. Stadig flere personopplysninger ligger arkivert i skyen, som data tilknyttet fastlege, bank, lån og skatt. I fremtiden vil det digitale økosystemet inkludere en rekke ordninger.

Forbrukere som ikke overvinner frykten for svindel og datamisbruk vil derfor i realiteten ha tilgang til et mindre og dårligere utvalg av tjenester og produkter. Vinnerne vil være de som shopper rundt hos ulike banker og leverandører, og som har tillit til at data og personvern blir ivaretatt på en god og sikker måte.

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Nordmenn har et ubevisst forhold til hvilke opplysninger som allerede deles

Ikke helt overraskende er vi skeptiske til å dele personlige data som skal gi mer tilpasset informasjon og tilbud om TV-tjenester, bøker, nyheter, eller andre forbruksvarer.

Halvparten av oss er heller ikke villig til å dele noen form for personlige opplysninger for å motta tilpasset informasjon på sosiale medier.

Når en ser tallene i sammenheng med det høye antallet av nordmenn med en profil på sosiale medier, er det klart at dette er tall som ikke henger på grep. Dersom du har opprettet en egen Facebook profil har du allerede gitt fra deg en rekke opplysninger som; navn, kjønn, alder, bursdag, sivilstatus, hjemby, arbeidssted og interesser.

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Men ifølge undersøkelsen er det bare 32% som sier seg villige til å dele akkurat de samme kontaktopplysningene på sosiale medier. Videre er det bare 17% som villig deler brukervaner og digitale spor. Men Facebook registrerer dine handlinger i det sekundet du har opprettet en egen profil.

For eksempel skreddersys nyhetsoppdateringen din med målrettet reklame basert på likes og kommentarer. Og samme skreddersøm går igjen hos flere andre tjenester.

 

Vi beveger oss i en digital retning, der forbrukere ikke kommer utenom deling av data for å få et enklest mulig liv og med tilgang til tjenester og produkter. Min oppfordring er derfor at man like gjerne kan begynne først som sist. For de som opplever deling som skremmende, finnes det på Datatilsynets sider god informasjon om folks rettigheter og virksomhetenes plikter.

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Kan økt kunnskap gi økt villighet til å dele?


Jevnt over svarer en høy prosentandel av respondentene i undersøkelsen «vet ikke». Menn, og befolkningen under 45 år er generelt mer villige til å dele personlige data. Beboere i Oslo/Akershus og Sør-/Vestlandet viser også en høyere villighet til å dele enn beboere i andre landsdeler.

I tillegg viser undersøkelsen at respondenter med høyere utdanning og inntekt korrelerer med høyere villighet til å dele personopplysninger.

Den høye andelen av folk som “ikke vet” kan tyde på at det generelle kunnskapsnivået om personvern i Norge er lavt. Det samme viser en fersk Ipsos undersøkelse, der det nye regelverket viste seg å være fullstendig ukjent for nær seks av ti nordmenn. 

Så lenge man overholder noen selvsagte forhåndsregler, vil jeg tørre å påstå at det ikke er naivt å dele personopplysninger. Men for folk med liten kjennskap til regelverk og sikkerhetssystem, kan jeg forstå at det å samtykke kan virke skremmende. Når det er sagt jobbes det kontinuerlig med å øke sikkerheten og rettighetene til forbrukere, innføringen av GDPR er et godt eksempel.

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder av IT Risk i PwC

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469