Rå på restråstoff

Fire av ti i bransjen vil bruke mer av fisken, ifølge rapport. Sjømatnæringen har store muligheter for å bli et bærekraftig økosystem og bruke mer av restråstoffet til mat. Biomega har gjort nettopp det.

Flere ønsker å bruke mer av fisken

- Å bruke mest mulig av et råstoff til å lage høyverdige produkter er viktig for å sikre et bærekraftig økosystem, sier Ragnhild Dahle Heen, sjømatekspert i PwC. I dag går mye av restråstoffet fra prosessering av laks (hode, skinn bein osv.) til ensilasje (fôr).

Fire av ti ser for seg at deres bedrift vil bruke mer av restråstoffet på andre måter, og helst til ernæring til mennesker, ifølge PwCs Sjømatbarometer 2021. Utviklingen innenfor anvendelser som f.eks. ensilasje har mer eller mindre stått på stedet hvil gjennom de siste 30 årene.  

Biomega: Mest mulig skal gå til mennesker

Biomega er blant de største i Norge på å foredle restråstoff fra lakseoppdrett til høykvalitets ingredienser for produksjon av næringsmidler til mennesker, kjæledyr eller til fôr.

– Vår filosofi er at mest mulig av fisken skal brukes til ernæring for mennesker. Biomega er bygget på en sirkulær tankegang; ikke noe skal gå til spille!, forteller Piotr Wingård, sjef for forretningsutvikling i Biomega.

Fabrikken til Biomega er næringsmiddelgodkjent, noe som betyr at alt må behandles på samme skånsomme måte som laksefileter. I fabrikken prosesseres ferskt restråstoff fra laks, noe som er en forutsetning for å lage produkter av høy kvalitet til humant konsum. 

Effektiv utnyttelse av sjømat er alfa omega for å lykkes med bærekraftig oppdrett.

Ragnhild Dahle Heen

Fabrikk som etterligner fordøyelsessystemet vårt

Biomega kjører restråstoff fra laks gjennom sin patenterte kontinuerlige hydrolyseprosess. Ved hjelp av enzymer og vann splittes proteiner til peptider og frie aminosyrer, og man får i tillegg separert ut en høykvalitets olje. Peptidene fra laks er lett fordøyelig og har positive helseeffekter. For eksempel innen restituering, vektkontroll, diabetes og hjertehelse.

– Forenklet pleier vi å si at Biomega er et fordøyelsessystem satt i fabrikk, sier Wingård.

Bransjeworkshop med PwC

Biomega er tuftet på forskning og er involvert i en rekke interne og eksterne forskningsprosjekter.

– Vi er opptatt både av å lære selv, og å bidra til økt kunnskap i næringen. For litt siden hadde vi gleden av å delta i workshop i regi av PwC og Innovasjon Norge. Her deltok interessenter fra sjømatnæringen på tvers av verdikjeden for å diskutere mulige tiltak for bedre utnyttelse av restråstoff i Norge. Initiativer som dette setter i gang kreative tankeprosesser. PwC er god som fasilitator og bidrar med bransjekunnskap innen akvakultur, samt bred faglig tyngde, avslutter Wingård.

Dette har PwC bistått Biomega med:

Piotr Wingård

– Vi har tett dialog med industrien for å sikre best mulig håndtering av restråstoffet, slik at vi kan produsere premium produkter, sier Piotr Wingård, sjef for forretningsutvikling i Biomega.

Kontakt oss

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Ragnhild Dahle Heen

Ragnhild Dahle Heen

Director | Leder for Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 61 440