En gruppe mennesker ser på hverandre og smiler

CSRD-tjenester

Er din bedrift rigget for nye rapporteringskrav?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Med EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) og de tilhørende standardene (ESRS) står norske selskaper overfor nye og tøffere krav til sin bærekraftsrapportering. Direktivet gjelder fra 2024, og treffer hundrevis av norske selskaper. 

Sammen med oss er du bedre forberedt 

PwC bistår noen av Norges største selskaper med CSRD-forberedelsene. Vår lokale og globale tilstedeværelse gir oss en unik posisjon til å sitte tett på utviklingen i EU, og dra nytte av velprøvde rammeverk og metoder på tvers av land. I tillegg bistår PwC Norge EFRAG i utviklingen av European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som blir obligatoriske etter CSRD.

Nå skjer det et kvantesprang for å få bærekraftsinformasjonen opp på samme nivå som den finansielle. Skal du lykkes med CSRD må du ha folk som kan attestasjon, bærekraft, styring og kontroll, i tillegg til teknologi og systemforståelse.

Øystein Sandvikpartner og ESG-leder for revisjon

Lån et av våre CSRD-hoder

Hanne Løvstad, leder for bærekraft- og klimatjenester

Hanne hjelper deg med transformasjonsstrategier

Hanne er leder for PwCs bærekraftsteam, og er ekspert på å håndtere utfordringer og muligheter med ESG.

Øystein Sandvik, partner og ESG-leder innen revisjon

Øystein hjelper deg med attestasjon av din bærekraftsinformasjon

En uavhengig uttalelse fra Øystein gir trygget for brukerne og tillit til at rapporterte data er pålitelige og relevante.

Marianne Brusdal, leder for CFO Solutions i PwC

Marianne hjelper deg å bygge CSRD-kompetanse i økonomifunksjonen

Marianne og teamet i CFO-solutions tilfører riktig kapasitet, kompetanse og systemstøtte for å komme i mål med CSRD.

CSRD-reisen med PwC

Det er store variasjoner i modenhetsnivå og behov hos norske selskaper, og vår erfaring er at det er best å skreddersy CSRD-reisen til hver enkelt virksomhets utgangspunkt og ambisjonsnivå. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan vi kan bistå deg i forberedelsene til CSRD. 

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer

Finn din lokale ESG-ekspert

Bruk CSRD og nye rapporteringskrav til en strategisk fordel

Nå må norske virksomheter vise frem en mye større bredde av selskapets verdiskapning. Og de som leverer, vil belønnes. Fullstendig og pålitelig bærekraftsrapportering vil bygge tillit, bedre omdømme, gi større mulighetsrom for gode samarbeidsavtaler, og gunstigere låne- og finansieringsmuligheter. 

De nye bærekraftsrapportene vil også gi viktig styringsinformasjon til ledelsen og styret. Hvordan skal dere bruke innsikten til å sikre at selskapets verdikjede og forretningsmodell står seg over tid? 

Fremover vil selskapenes innsats på bærekraft bli synligere, samtidig som det blir vanskeligere å grønnvaske. Når bærekraft tilskrives reell verdi, øker også motivasjonen for reell handling.

Hanne Løvstad,leder for klima- og bærekraftstjenester
Hanne Løvstad, leder for klima- og bærekraftstjenester

Hanne Løvstad, leder for klima- og bærekraftstjenester

PwCs CSRD Guidebook

Få oversikt over struktur og innhold, illustrative veiledninger for ESRSene, nyttige referanser og eksempler.

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om hvordan vi kan samarbeide om ditt bærekraftsarbeid.

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Kontakt oss gjerne for en prat!

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg