Våre ansatte i Gransking


PwC gransking har spisskompetanse innen forebygging, avdekking og gransking av kritikkverdige forhold, som korrupsjon eller andre former for misligheter. Vi bistår både private og offentlige virksomheter.

Andreas Lund

Advokatfullmektig | Senior Manager , Oslo, PwC Norway

952 60 107

Kontakt meg

Arve Sandve

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

913 72 458

Kontakt meg

Anja Valland Tolo

Senior Associate, Oslo, PwC Norway

901 40 632

Kontakt meg

Arthur Gjengstø

Direktør, Oslo, PwC Norway

481 27 498

Kontakt meg

Glenn Nor

Head of Forensic Technology Services | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 083

Kontakt meg

Gunnar Holm Ringen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Henrik Hagen

Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 951

Kontakt meg

Jack Esposito

Manager, Oslo, PwC Norway

952 60 863

Kontakt meg

Linn Tea Kjærås

Advokat | Senior Manager , Oslo, PwC Norway

952 60 875

Kontakt meg

Louise Eberhard Gran

Manager | Consulting, Oslo, PwC Norway

+47 481 61 779

Kontakt meg

Mats Ruge Holte

Direktør, Leder for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, Tønsberg, PwC Norway

952 60 122

Kontakt meg

Marianne Støkken Pilgaard

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

930 09 977

Kontakt meg

Nick Litvinenko

Senior Associate, Oslo, PwC Norway

401 85 465

Kontakt meg

Nora Hader

Senior Associate, Oslo, PwC Norway

907 94 729

Kontakt meg

Silje Bjørklund

Manager | Consulting, Oslo, PwC Norway

982 64 274

Kontakt meg

Stig Rune Johnsen

Direktør | Advokat , Oslo, PwC Norway

952 60 343

Kontakt meg

Thor Dalhaug

Director, Oslo, PwC Norway

952 60 938

Kontakt meg

Hide