Endringsledelse og organisasjonskultur

Vi kan hjelpe deg med omstilling og utvikle en god bedriftskultur.

God ledelse er viktig for å levere på målene i virksomhetsstrategien, utvikle organisasjonen, bygge opp en tilpasset organisasjonskultur og oppnå ønskede resultater.   

Ny teknologi og et samfunn i endring legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje for alle ansatte. Med god og praktisk endringsledelse, hjelper vi dere med å lykkes med omstillingsreisen. Omstilling handler om å tilrettelegge for at de ansatte  er med på endringen, og at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging slik at de faktisk endrer måten de jobber på.   

Vi arbeider tett med dere for å forstå ledelsens prestasjoner, personlige lederegenskaper, roller og lederstiler. Slik hjelper vi ledere til å utvikle gode fremtidige mål og strategier for egen virksomhet og forstå sin egen påvirkningskraft.   

Vi hjelper dere med å: 
  • utvikle organisasjonskultur ved å fokusere på de verdier og atferdsendringer som har størst potensial
  • skape en felles endringsvisjon og tydelige resultater 
  • gi ledere en bedre forståelse av egen og ledergruppens kompetanse 
  • vurdere individuell og ledergruppers effektivitet
  • skape engasjement og endringsvilje gjennom involvering 

 

Kontakt oss - sammen finner vi gode løsninger for din virksomhet


Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland

Tlf: 952 61 162

Hege Gabrielsen

Hege Gabrielsen

Partner | Consulting Agder

Tlf: 952 60 138