Endringsledelse og organisasjonskultur

Vi kan hjelpe deg med omstilling og utvikle en god bedriftskultur.

God ledelse er viktig for å levere på målene i virksomhetsstrategien, utvikle organisasjonen, bygge opp en tilpasset organisasjonskultur og oppnå ønskede resultater.   

Praktisk endringsledelse

Ny teknologi og et samfunn i endring legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje for alle ansatte. Med god og praktisk endringsledelse, hjelper vi dere med å lykkes med omstillingsreisen. Omstilling handler om å tilrettelegge for at de ansatte  er med på endringen, og at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging slik at de faktisk endrer måten de jobber på.   

Vi arbeider tett med dere for å forstå ledelsens prestasjoner, personlige lederegenskaper, roller og lederstiler. Slik hjelper vi ledere til å utvikle gode fremtidige mål og strategier for egen virksomhet og forstå sin egen påvirkningskraft.   

Vi hjelper dere med å: 
  • utvikle organisasjonskultur ved å fokusere på de verdier og atferdsendringer som har størst potensial
  • skape en felles endringsvisjon og tydelige resultater 
  • gi ledere en bedre forståelse av egen og ledergruppens kompetanse 
  • vurdere individuell og ledergruppers effektivitet
  • skape engasjement og endringsvilje gjennom involvering 

 

God organisasjonskultur er avgjørende for suksess

Over 80 % av ledere sier kultur er avgjørende for organisasjonens suksess. Mer enn halvparten ser det som en større suksessfaktor enn både strategi og driftsmodell. Vi bistår dere med å utvikle organisasjonskultur ved å fokusere på de verdier og adferdsendringer som har størst potensial til å oppnå organisasjonens ønskede mål og resultater.

Kartlegging av organisasjonskultur

For å bygge en god og fremgangsrik kultur i en organisasjon, er et solid verdigrunnlag avgjørende. Verdiene forteller hvem vi ønsker å være og gir oppskriften på god og riktig adferd. Godt forankrede kulturelle verdier gir ansatte motivasjon til å gjøre en god jobb og fører dermed også til bedre resultater.

Vi ser derfor på organisasjonskultur som et av de viktigste suksesskriteriene for å oppnå resultater. Vi har konsulenter som er sertifiserte for å kartlegge og utvikle verdibasert ledelse og organisasjonskultur.


Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hege Gabrielsen

Hege Gabrielsen

Partner | Consulting Agder, PwC Norway

Tlf: 952 60 138

Skjul