Endringsledelse og kommunikasjon

Endringsledelse med fokus på de ansatte

En endringstakt som er raskere enn noen gang krever en ny evne til omstilling både i offentlig og privat sektor. Ny teknologi og et samfunn i stadig endring legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje for alle ansatte i virksomheten.

Med god og praktisk endringsledelse, hjelper vi dere med å lykkes med omstillingsreisen.

Uavhengig av om det er snakk om teknologisk, strukturell eller organisatorisk endring, vil suksess være avhengig av om de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes.

Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder. 

Gode prosesser, tydelig kommunikasjon og oppfølging av de ansatte er nøkkelkriterier for å gjennomføre en god endring. Vi forstår at for å lykkes med dette må enkeltmennesket settes i fokus. Omstilling handler om å tilrettelegge for at de ansatte er med på endringen, og at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging slik at de faktisk endrer måten de arbeider på.

Kontakt oss - sammen finner vi gode løsninger for din virksomhet

Å skape verdier for din virksomhet

De verdier og atferdsendringene som har størst potensiale for å oppnå organisasjonens ønskede mål og resultater legges til grunn for å utvikle organisasjonskulturen. Ved å kartlegge verdiene som foreligger, og skape verdier som de ansatte kan stille seg bak, som representerer organisasjonen, etableres en solid organisasjonskultur gjennom endringsprosessen.

Vi hjelper dere med å sikre

  • Felles endringsvisjon og tydelige resultater
  • Kulturutvikling med fokus på verdier og adferd
  • Involvering for å skape engasjement og endringsvilje
  • Enhetlig ledelse som fremmer ledere som rollemodeller
  • Personlig coaching av ledere for å bistå endringsagendaen

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland

Tlf: 952 61 162

Hege Gabrielsen

Partner | Consulting

Tlf: 952 60 138