Hvordan omstiller vi en milliard mennesker innen 2030?

Økende kompetansegap 

3,3 milliarder er ansatt hos en arbeidsgiver. I løpet av de neste årene vil alle ha behov for kompetanseheving. Korona gjør denne utfordringen større. 

Sju av ti bedriftsledere er bekymret for om de har riktig kompetanse i bedriften sin, og om det vil hemme veksten fremover. Det viser PwCs Talent Trends 2020 (English, PDF, 3.1 MB). Undersøkelsen ble gjort med 1581 bedriftsledere før Covid 19. Men det gjør det ikke mindre relevant. Et eksempel er bedrifter som permitterer de yngste i bedriften med kortest ansiennitet. Faren er at de også mister de mest innovative og de med ny kompetanse. 

Mer enn skills

 • Fire av ti sier kompetanseheving-programmet deres gir mer enn kunnskap– det bygger god kultur. Det trenger man spesielt i kriser.
 • Fire av ti bedrifter som investerer i kompetansebygging sier at de er sikre på økonomisk vekst.
 • To av ti bedrifter som ikke investerer i kompetanseheving sier de er sikre på økonomisk vekst. 
 • Kompetanseheving skaper også høyere engasjement, se grafen under:

 

Hvor effektivt er ditt kompetanseheving-program for å få til følgende: 

(Kun de som har svart veldig effektivt)

 

 

Graf som viser hvilke fordeler bedrifter som satser på kompetanseheving har

PwCs Talent Trends Report 2020

Løsningen er ikke lik for alle

– Ingen organisasjon kan løse kompetanseutfordringen alene, sier administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen. 

Han tror heller ikke det vil være mulig å komme frem til én løsning som passer alle.

– Men gjenbruk av beste praksis og deling på tvers blir helt klart viktig om vi skal lukke fremtidig kompetansegap. Vi må få til et sterkt samarbeid mellom ulike interessenter, der lærere, myndigheter og bedriftsledere går sammen for å finne løsninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, sier han.

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, lener seg over stol i møte sammen med medarbeidere.

– Det økende kompetansegapet i næringslivet er en av vår tids kanskje største utfordringer, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC. Høsten 2019 lanserte PwC et globalt initiativ for å heve kompetansen til ansatte verden over.

Kompetanseheving og fremtidig inntektsvekst går hånd i hånd

Det er ikke uten grunn at temaet kompetanseheving har blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. 

Ifølge PwCs Private Business Survey koster manglende tilgang på kompetanse næringslivet betydelige summer hvert år. 1 av 2 virksomheter i Europa opplever økonomiske tap, og tilsvarende tall for Norge ligger på 44 prosent.

– Ifølge PwCs siste CEO-survey, blir «manglende tilgang på kompetanse» rangert som en av topp tre bekymringer blant verdens toppledere, sier Jensen. 

Han forteller videre at undersøkelsen avdekker en klar sammenheng mellom topplederes «tiltro til fremtidig inntektsvekst» og selskapets «modning innen kompetanseutvikling».

– Ledere i selskaper som har fokusert og satset på kompetanseutvikling er nesten dobbelt så positive til fremtidig inntektsvekst, sier Jensen. 

77 prosent sier at de vil lære nye ferdigheter eller fullstendig omskolere egen kompetanse for å holde seg relevante på arbeidsmarkedet.

PwC Hopes and Fears Survey

Som leder har du et juridisk ansvar 

– Men tilgang på riktig kompetanse er ikke bare en viktig forutsetning for selskapets videre vekst, som leder er du også juridisk ansvarlig for å sikre tilstrekkelig opplæring og utvikling av dine ansatte, legger Jensen til. 

Han er overrasket over hvor mange ledere som ikke har satt seg godt nok inn i arbeidsmiljølovens regler.

– Loven legger konkrete plikter på arbeidsgiveres skuldre. For de som likevel ikke prioriterer kompetanseutvikling, kan det bli vanskeligere å hevde at man har saklig grunn til oppsigelser, som igjen kan skape vanskeligheter i en kanskje allerede vanskelig situasjon under nedbemanning, sier han. 

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, tegner vekstmodell på tavle.

– 30 prosent av dagens jobber vil antakelig bli automatisert bort innen 2030. Som leder har du faktisk et juridisk ansvar for å sikre at disse menneskene tilegner seg relevant kompetanse for nye oppgaver i organisasjonen, sier Jensen.

Hvordan lykkes som leder under omstilling og endring?

Som administrerende direktør i et stort internasjonalt selskap, kjenner Jensen selv på høye forventninger fra sine ansatte.

Endringsledelse har blitt hverdagen for de aller fleste toppledere i Norge. Og alle forsøker vi å ta kloke og bærekraftige valg som sikrer konkurransekraft i årene fremover. Gode sparringspartnere er helt uunnværlig, sier han.

Han trekker frem tre faktorer han mener er særlig viktig for suksess: 

Toppleder må være tydelig på retningen

1. Må være tydelig på retningen

– Skal du tiltrekke deg og holde på de skarpeste hodene, må du ha en tydelig retning for hvor selskapet skal være i fremtiden. Hvilken plan har du for faglig utvikling av eksisterende ansatte? Og hvilken type kompetanse må selskapet rekruttere inn de neste årene? Skal du hjelpe ansatte med å oppskolere seg, må du forstå behovene: hvor de vil og hva som motiverer dem, sier Jensen.

Ta vare på menneskene i organisasjonen

2. Ta vare på de som jobber her nå

Blant topplederne i PwCs CEO-survey, svarer 46 prosent at de vil håndtere dagens kompetansegap gjennom å rette fokuset mot sine nåværende ansatte.

– Jeg mener dette er helt riktig tankegang. Det er ikke alltid man trenger å hente manglende kompetanse eksternt. Mye kan læres og utvikles internt i virksomhetene, og de fleste ansatte synes det er spennende med nye utfordringer, sier Jensen.

Lag et utviklingsløp for de myke ferdighetene

3. Lag et løp for de myke ferdighetene

Ifølge Jensen handler kompetanseheving om mye mer enn harde ferdigheter, som å lære nye digitale verktøy.

– Det er de menneskelige og kulturelle komponentene, som ledelse, tilpasningsevne, og hvordan du omsetter innsikt og kunnskap til målbar endring, som avgjør om den kortvarige ferdighetstreningen gir langsiktige resultater. Han råder ledere til å også fokusere på et utviklingsløp for myke ferdigheter. 


 

Rammeverk for livslang læring 

For å vite hva man trenger i fremtiden og hvordan man skal jobbe målrettet for å lukke gapene, mener Jensen det viktig å ha en omforent forståelse av hvilke ytre og indre faktorer som påvirker organisasjonen.

– En god start kan være å ta med seg noen fremtidsscenarioer inn i ledergruppemøte for så å kjøre en mer omfattende strategiprosess der hele organisasjonen blir involvert underveis, sier han. 

PwC har utviklet en guide som skal gjøre det enklere for ledelsen å strukturere opp arbeidet med livslang læring internt i organisasjonen. Guiden setter eksterne og interne faktorer i kontekst og viser hvordan kompetanseheving bør integreres som en del av overordnet strategi.

Spørsmål å ta med inn i ledergruppemøte

I dag I fremtiden Løsning
 • Hva bekymrer deg i dag?
 • Hva fungerer bra?
 • Hva burde vært bedre?
 • Hvordan ser fremtiden ut da?
 • Hva er våre utfordringer?
 • Hvilken kompetanse trenger vi?
 • Hvordan skal vi lukke gapet?

60 prosent tror at «få vil ha stabile, langsiktige arbeidsforhold i fremtiden».

PwC Workforce of the future survey

PwCs globale upskilling-initiativ

Høsten 2019 lanserte PwC et globalt initiativ for å heve kompetansen til ansatte verden over.

- Globalt har vi forpliktet oss til å investere 3 milliarder dollar i oppskolering over de neste fire årene. Dette vil gå til trening og utvikling av egne ansatte, men også til å investere i teknologi som kan støtte klienter og lokalsamfunn. Men det er først og fremst gjennom våre kundeprosjekter at vi kan bidra til å styrke globalt nærings- og organisasjonsliv slik at ansattes ferdigheter og kompetanse er i tråd med den som trengs i en ny digital verden, sier Jensen. 

Hva vi har forpliktet oss til

 • Akselerere upskillingen av oss selv.
 • Hjelpe organisasjoner med å forberede og utvikle deres arbeidsstyrke. 
 • Starte debatten og bidra til dialog på tvers av offentlig sektor, akademia og privat sektor.
 • Bidra med helt konkret kompetanseutvikling i samfunnet gjennom ulike initiativer og samarbeid.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | People and Organisation, PwC Norway

Tlf: 952 61 037