Fremtidens arbeidsliv

Hva har vi i vente?

Kan vi forutse trendene?

Automatisering og maskinlæring erstatter stadig flere menneskelige oppgaver. Samtidig endrer teknologi behovet for ressurser og kompetanse. Men hvordan vil egentlig fremtidens arbeidsliv se ut?

Vi sitter ikke med den endelige fasiten. Men, det er fult ut mulig å gjøre gode prognoser!

For at du skal være mest mulig forberedt for omstilling, har vi gjort en fremtidsstudie som presenterer fire mulige verdener for arbeidslivet 2030. 

 

 

Nå er ikke tiden for å lene seg tilbake og se an utviklingen. For å være forberedt på fremtiden må du forstå den.

Anne-Lene Festervoll Partner, PwC

Fire scenarier for 2030 

Innovasjon ruler

I den rød verden står innovasjon øverst på agendaen. Virksomhetene streber etter å skape og utvikle skreddersydde varer og tjenester som møter behovene til kravstore brukere. Digitale plattformer og teknologi brukes for å vinne frem med brukerrettede ideer, i et marked som domineres av spesialist- og nisjeaktører. Men i en verden der ideer hersker og innovasjon overgår regulering, er risikoen høy. Dagens vinnende virksomhet kan være morgendagens rettssak.

Bedriften regjerer

I den blå verden er det kapitalismen som troner øverst. Her er det størrelse som gjelder - jo større, jo bedre! Organisasjonene ser nemlig størrelse som det beste virkemiddelet for å skape innflytelse og beskytte sine konkurransefortrinn. Markedet består av noen store, sterke aktører, i tøff konkurranse mot aggressive nye markedsdeltakere. Noen få vokser seg så store at de får både kraftigere og større innflytelse enn nasjonale økonomier. I den blå verden trumfer individuelle behov over samfunnsansvar.

Selskapene bryr seg

I grønn verden er ikke bare samfunnsansvar positivt å ta, det er en forretningsforpliktelse. Den er preget av sterk samvittighet, en følelse av miljøansvar, fokus på mangfold, menneskerettigheter og en anerkjennelse av at virksomheter har et ansvar som går langt utover det økonomiske. Arbeiderne og forbrukerne krever at organisasjoner handler til det beste for sine ansatte og samfunnet rundt seg.

Tillit er den grunnleggende valutaen som understøtter næringsliv og sysselsetting. Bedriftens samfunnsmessige formål står i hjertet av virksomhetens kommersielle strategi.

 

Menneskene kommer først

I gul verden er menneskeheten høyt verdsatt, og arbeidere og bedrifter søker en dypere betydning og relevans i det de gjør. Bedrifter som lykkes er fellesorienterte og setter mennesket først. Investorer putter penger i etiske og miljøvennlige merker. Dette er en verden hvor arbeidere og forbrukere søker organisasjoner med et sosialt hjerte. Her blomstrer håndtverkere, kreative skapere og fagforeninger. 

 

Hvilken verden hører du hjemme i?
 

Ta vår quiz her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seks råd til alle ledere der ute

Skap engasjement hos de ansatte

Bedrifter som ønsker å lykkes, bør fokusere på å utnytte talentene til de arbeidstakerne som ikke vil erstattes av automatisering og AI. For det er nettopp disse menneskene som vil spille en sentral rolle i hvordan organisasjonen utvikler, konkurrerer, skaper og innoverer. 

Som leder må du:

 • takle utbrenthet,

 • fremme engasjement,

 • oppmuntre til fleksibilitet og tilpasningsevne,

 • støtte 'intraprenørskap',

 • slippe kontroll og gi ansvar nedover, og

 • være beredt på uforutsette konsekvenser.

Dataanalyse for å predikere fremtidige behov

Dataanalyse kan benyttes for å predikere fremtidig behov for talent, kompetanse og ressurser. Til tross for at dagens verktøy både er sofistikerte og varierte, ser vi at mange organisasjoner svikter på dette området. Mangel på analytisk evne er identifisert som et av de tre største risikoområdene i PwCs undersøkelse (English, PDF, 4.8 MB).

Som leder bør du:

 • bygge gode team med høy analytisk kompetanse,

 • som både benytter data for å skreddersy produkter og tjenester,

 • og som gir deg gode dataunderlag til viktige forretningsbeslutninger.

Inkluder HR-avdelingen!

Mange ledere undervurderer kompetansen som ligger hos HR-avdelingen. Slutt med det! PwCs undersøkelse (English, PDF, 4.8 MB) viser et reelt behov for å samle HR-ledere og ledere i andre deler av virksomheten i samme rom.

Som leder av virksomheten bør du:

 • sørge for at tiltak som skal øke tilfredsheten hos dine ansatte kommuniseres ut i alle ledd,

 • trene mellomledere i hvordan de kan implementere tiltak for talentutvikling og måling av suksess,

 • forstå hva som motiverer og engasjerer dine ansatte - og støtte det som fungerer, og

 • oppfordre HR til å jobbe målrettet mot fremtidens arbeidsplass  - og gjøre arbeidet synlig og inkluderende.

Gi HR teknisk kompetanse

Et kritisk punkt er om HR-avdelingen evner å navigere i landskapet av ny teknologi. Her viser PwCs undersøkelse (English, PDF, 4.8 MB) svært motstridende funn hos ulike typer av ledere. Mens 41 prosent av HR-lederne føler seg trygge på at avdelingen er oppe i fart på dette området, kan bare en fjerdedel av bedriftslederne si seg enig.

Som leder bør du:

 • sikre at HR-avdelingen har den nødvendige tekniske forståelsen som kreves, 

 • sørge for god opplæring av dataanalyse for å predikere fremtidige behov, 

 • bruke HR-avdelingen som en menneskelig dimensjon i tekniske beslutninger.

Skap lojalitet blant nytt talent

Antallet entreprenører og frilansere øker. Som leder må du evne å engasjere og samle en arbeidsplass med høy grad av fleksibilitet. De beste vil også dra nytte av ideer og ferdigheter fra et bredere marked - ikke bare fra den tradisjonelle medarbeiderbasen.

Noen nyttige råd er å:

 • tenke annerledes på hvor og hvordan du får tilgang til talent,

 • finne måter å vekke engasjement hos en mer uavhengig arbeidsgruppe - der målet er å skape lojalitet,

 • ligge frempå i utviklingen av samfunnsmessige forventninger og ta beslutninger basert på bedriftens formål.

Ha historien helt på det rene

Med inntoget av ny teknologi kan det bli vanskelig å beskytte jobber som anses som overflødig for virksomheten. Som leder har du likevel et ansvar for å forberede dine ansatte på fremtiden. Du må evne å bygge en fortelling som hjelper ansatte med å forstå endringene og fremtidsutsiktene.

Du gjør lurt i å:

 • utforme en tydelig fortelling om fremtidens arbeidsplass og hva det innebærer for de enkelte,

 • kommunisere ut virksomhetens strategiske retning til alle ansatte,

 • ha en klar plan for kursing og kompetanseutvikling hos nåværende ansatte,

 • være ærlig når du møter dine kollegaer i gangene.

Kontakt oss

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | People and Organisation, PwC Norway

Tlf: 952 61 037