Nasjonal bedriftsbeskatning

Våre rådgivere gjør norsk firmaskatt enklere for deg

Norsk bedriftsskatt og skatteplanlegging er blitt mer omfattende og ugjennomskuelig for virksomhetene. Samtidig betyr det mer for virksomhetens omdømme og økonomi. 

Med inngådende kunnskap om norsk bedriftsskatt, og hvordan den henger sammen med regnskap og rapportering, ser vi sammen med våre kunder både på muligheter og risiko for å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for akkurat den akutelle situasjon. Målet er at de vi bistår skal skal betale selskapsskatt som skal støtte opp under de kommersielle målene samtidig som de overholder regelverket. PwC er globale, men også norsk og lokalt, og der du er.

Reglene endrer seg ofte, og det er sjelden snakk om forenklinger. Vi kan blant annet bistå bedriften din med:

  • Vurdere den skattemessige behandlingen ved investeringer og oppkjøp

  • Analysere den økonomiske betydningen av alternative skattemessige løsninger

  • Planlegge kommende transaksjoner som utbytteutdelinger, fisjoner og fusjoner
  • Spørsmål du har om selvangivelsenRettidig og korrekt skatterapportering
  • Bokettersyn, herunder kontakt mellom bedriften din og og Skatteetaten

PwC er globale, men også norsk og lokalt, og der du er.

Kontakt oss

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 236

Kontakt meg

Hold deg faglig oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyheter om skatt og avgift rett i din mailboks.

Våre eksperter bistår deg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både innen forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgiving.