Skatte- og avgiftsrådgivning innenfor sjømatbransjen

Norsk sjømat begynner for alvor å ta plass som en av Norges viktigste næringer. I dag står sjømat for 17 % av det daglige proteininntaket blant verdens befolkning. De neste 15 år vil verdens innbyggertall stige med mer enn én milliard mennesker, og etterspørselen etter sjømat er formidabel. Nå drives veksten i oppdrett av store børsnoterte selskaper med forgreninger til mange land, og for å lykkes er man helt avhengige av støttespillere som kan både bransje og fag.

Vi har jobbet med bransjen siden dens spede begynnelse, og er derfor godt rustet til å være den rådgiveren du trenger.

Innenfor skatte- og avgiftsområdet er sjømatnæringen i utgangspunktet omfattet av det samme skatteregimet som næringslivet for øvrig, men bransjens karakter gjør at det peker seg ut enkelte problemstillinger som er spesielt relevante for sjømatnæringen:

  • Norsk sjømatnæring er i stor utstrekning en internasjonal bransje, slik at internasjonal skatt både på selskaps- og personnivå er særdeles relevant og viktig.

  • En betydelig andel norsk sjømat eksporteres til markeder i utlandet, og både norsk eksportavgift og importtoll i utlandet er temaer som bransjen må forholde seg til daglig.

  • Det kommer stadig forslag om nye eller endrede skatte- og avgiftsregimer for sjømatnæringen, og både grunnrenteskatt og nye særavgifter blir jevnlig diskutert blant politikere og beslutningstakere for øvrig.

     


Kontakt oss

Kjetil Vinnes Raknerud

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway

+47 952 60 172

Kontakt meg