Juridisk rådgivning innenfor sjømatbransjen

Vekstnæring som møter nye problemstillinger krever inngående kunnskap 

Norsk sjømat begynner for alvor å ta plass som en av Norges viktigste næringer. I dag står sjømat for 17 % av det daglige proteininntaket blant verdens befolkning. De neste 15 år vil verdens innbyggertall stige med mer enn én milliard mennesker, og etterspørselen etter sjømat er formidabel. Nå drives veksten i oppdrett av store børsnoterte selskaper med forgreninger til mange land, og for å lykkes er man helt avhengige av støttespillere som kan både bransje og fag.

Vi har jobbet med bransjen siden dens spede begynnelse, og er derfor godt rustet til å være den rådgiveren du trenger.

Vi hjelper en tradisjonell næring mot en teknologi- og innovasjonsdrevet fremtid.

Kjetil Vinnes RaknerudAdvokat, PwC Norge

Vårt erfarne team innenfor sjømat består av både advokater, konsulenter og revisorer

Med vår bredde kan vi tilby både strategisk og juridisk rådgivning som hjelper aktørene å møte de krav og utfordringer som dagens og fremtidens sjømatnæring stiller.

Våre advokater innenfor sjømatnæringen kan hjelpe deg med:

  • Skatt og avgift
  • Regulatoriske spørsmål 
  • Forvaltningsrettslige problemstillinger 
  • Søknader til offentlige myndigheter 
  • Kontraktsrettslig bistand og forhandlinger 
  • Klagesaker 
  • Selskapsrettslig restrukturering og annen transaksjonsstøtte

Kontakt oss

Kjetil Vinnes Raknerud

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

952 60 172

Kontakt meg


Sjømatbransjen er utsatt for endrede skatt- og avgiftsvilkår både nasjonalt og internasjonalt 

Innenfor skatte- og avgiftsområdet er sjømatnæringen i utgangspunktet omfattet av det samme skatteregimet som næringslivet for øvrig, men bransjens karakter gjør at det peker seg ut enkelte problemstillinger som er spesielt relevante for sjømatnæringen:

  • Norsk sjømatnæring er i stor utstrekning en internasjonal bransje, slik at internasjonal skatt både på selskaps- og personnivå er særdeles relevant og viktig.

  • En betydelig andel norsk sjømat eksporteres til markeder i utlandet, og både norsk eksportavgift og importtoll i utlandet er temaer som bransjen må forholde seg til daglig.

  • Det kommer stadig forslag om nye eller endrede skatte- og avgiftsregimer for sjømatnæringen, og både grunnrenteskatt og nye særavgifter blir jevnlig diskutert blant politikere og beslutningstakere for øvrig.