Skatterådgivning: Finansielle tjenester

Skatt og avgift er betydelige kostnader for bank, forsikring og finansforetak.

Det finnes også særlige skatter og avgifter som næringen er underlagt. Også investorer og andre brukere av finansielle tjenester må forholde seg til skatteregler og krav om rapportering.

Finansielle instrumenter og finansielle transaksjoner må også behandles korrekt i forhold til skatteforpliktelser og rapportering.

Ulike investerings- og spareformer vil treffes av ulike regler og incentivordninger som må iakttas og håndteres korrekt.

Kapitalmarkedene er lokale/nasjonale, regionale og globale. Det er derfor ofte grenseoverskridende transaksjoner mellom aktører i ulike land og valutaer. Dette krever særlig internasjonal kompetanse for å følge opp. Internprising er aktuelt for finanskonsern.

 


Hvordan kan vi bistå deg?

Bank og kapitalmarked

Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning for å sikre ivaretakelse av både generelle selskapsskatteregler og særregler innen for områdene bank og finansiering.

Forsikring

Forsikringsselskap er underlagt ulike særregler for skade- og livsforsikring. Deler av norsk forsikringsbransje er utpreget internasjonal og må også forholde seg til ulike lands skatteregler.

Forsikringsprodukter er også underlagt spesielle regler som vil variere ut fra ulike produkter og forhold. Dette gjelder for eksempel kapitalforsikring, livrenter, pensjonssparing m.v.

Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning knyttet til forsikring.

Kapitalforvaltning/verdipapirfond

Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning knyttet til kapitalforvaltning og fond. Både fond og investorer er underlagt særregler og krav til rapportering. Ulike effekter er avhengig av hvordan fond og investeringer er strukturert. Ofte omfatter dette internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner.

Mellommenn

Mellommannsforhold er ofte praktisk innenfor de fleste områder innenfor finans og forsikring. For mellommennene oppstår ofte spesielle spørsmål som må tas hensyn til. Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning knyttet til mellommannsforhold.

Finansskatt

Finansskatt er en særskatt som kan skape spesielle utfordringer og grensespørsmål. Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning knyttet til finansskatt.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter kan være vanskelig å klassifisere for skatteformål på grunn av kompleksitet og grensekryssende transaksjoner/strukturer. Vi tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning knyttet til finansielle instrumenter.

Internprising

Internprising er aktuelt for finanskonsern. Vi tilbyr skatterådgivning knyttet til internprising for finanskonsern.

Bistand til intern skattefunksjon

Operasjonelle skatter og avgifter, digitale løsninger, strategiske vurderinger, skatterapportering mv. Vi tilbyr bistand til intern skattefunksjon.

 

 


Kontakt oss

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Yngvar Solheim

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 657

Kontakt meg

Hold deg faglig oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyheter om skatt og avgift rett i din mailboks.

Våre eksperter bistår deg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både innen forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgiving.