Internprising

Globalisering og kontinuerlige veksten i internasjonal handel har ført til at internprising er en vesentlig og utfordrende tematikk for mange virksomheter. Transaksjoner med nærstående øker i volum og kompleksitet. 

Kravene til rapportering, dokumentasjon og åpenhet er i stadig utvikling og er høyt på skattemyndighetenes prioriteringsliste. Virksomheter bør ha en tydelig strategi og sikre effektive interne prosesser.

Vårt globale nettverk av eksperter kan bistå deg med å håndtere risiko og identifisere muligheter.

 


Kontakt oss

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 090

Kontakt meg