PwC-fondet

Vi heier på selskaper med gode ideer til hvordan vi kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Noen vil litt mer enn andre

De har engasjement og passion for noe mer enn seg selv. De vil endre verden til det bedre. 

Det er disse menneskene vi vil hjelpe med PwC-fondet. 

Om PwC-fondet

Hvert år deler vi ut et PwC-fond til gründere og oppstartsbedrifter som går den ekstra mila for å skape resultater for seg selv, for kunder og for samfunnet som helhet.

Vi heier på selskaper med gode ideer til hvordan vi kan bidra til å løse FNs bærekraftsmål. Våre rådgivere bidrar med strategi og teknologiutvikling til en verdi av en million kroner til heldige vinnere av PwC-fondet. 

 


Noen av våre prosjekter med PwC-fondet

Dale Oen Academy startet som en drøm og er i dag redningen for tusenvis av unge

Dale Oen Academy gir ikke karakter – de bygger karakter.

– Hos oss oppdager ungdommene styrkene sine, de opplever mestring i naturen og finner talent i seg selv som de ikke visste om, forteller grunnlegger Robin Dale Oen.

Les mer om Dale Oen Academy

Playback of this video is not currently available

4:08

Dale Oen Academy gir ikke karakter – de bygger karakter

Videoen er tekstet.

Matsentralen: Hindrer matsvinn og hjelper fattige

Matsentralen tar imot overskuddsmat som de gir videre til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. De gjør også mer enn det. Mye mer. 

– Vi gir folk en ny sjanse, forteller Cristiano Aubert, daglig leder av Matsentralen, som også tar imot folk på arbeidstrening. Folk som er under soning, eller som ikke kommer seg ut i jobb og vil ha noe å gjøre. – De jobber for meg, jeg hjelper dem med cv og stiller som referanse. Plutselig har de jobb, forteller den ivrige lederen.

Les mer om Matsentralen her

 

Playback of this video is not currently available

11:40

Matsentralen gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Videoen er tekstet.

Bergen Carbon Solutions: Skal ta bærekraftig karbon-nanofiber ut i verden

Bergen Carbon Solutions produserer «grønn» karbon-nanofiber. Gjennom en kjemisk prosess omdanner de CO2-gass til et salgbart produkt som har høy verdi. Karbon-nanofilber er et produkt som er 100 ganger sterkere enn stål, leder strøm bedre enn kobber og er lettere enn plast. Det kan brukes innen komposittmaterialer, elektronikk og innen batteriteknologi, for å nevne noen. Det unike er at de bruker andre selskapers CO2-utslipp som råvare.

Les mer om Bergen Carbon Solutions 

Finn Blydt-Svendsen, Bergen Carbon Solutions

Vårt første mål er å fjerne så mye som mulig av CO2-utslippet til renovasjonsselskapet BIR. Innen 2022 skal vi være verdensledende på produksjon og leveranse av «grønn» karbon-nanofiber, sier Finn Blydt-Svendsen, gründer av Bergen Carbon Solutions.

VR Education

40 prosent av gutter som ikke blir ferdig med videregående skole, reagerer positivt på gamification av utdanning.

Med prosjektet håper gründerne å vise at visualisering av matematikk kan hjelpe barn og ungdom til å fullføre skolegangen, skape ny glede rundt læring og utvikle digitale ferdigheter.

Playback of this video is not currently available

Making View